-

JUR100 Innføring i juridisk metode

Emnekode: 
JUR100
Emnenavn: 
Innføring i juridisk metode
Studieprogram: 
Bachelor i juss og administrasjon
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
5.0
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Emneinnhold: 

Kurset gir en innføring i fremgangsmåten for å identifisere og løse rettsspørmål på faglig, metodisk vis. Dette omfatter en gjennomgang av de norske rettskildene og tolkningslære. 

Forventet læringsutbytte: 

Etter å ha fullført emnet skal studenten:

  • kunne identifisere juridiske spørsmål
  • ha kunnskap om rettslig argumentasjon
  • ha kunnskap om rettskilder og rettskildeprinsipper
  • ha kunnskap om bevisvurderinger
  • ha kunnskap om rettspleie
Arbeids- og læringsaktiviteter: 

Fire timer forelesninger og seminarer i uken, herunder fire obligatoriske seminarer à to timer. Undervisningen avsluttes med eksamen ultimo september.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Seminar-/samlingsdeltagelse480 % deltakelsePåkrevdArbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
Oppgave(r) 32Ikke påkrevdArbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Seminar-/samlingsdeltagelse
Antall arbeidskrav:4
Påkrevde arbeidskrav:80 % deltakelse
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav: 3
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Digital skoleeksamen - InsperiaIndividuell4TimerBestått/ikke bestått 100 Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer.Egen liste. Se under
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital skoleeksamen - Insperia
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer.
Hjelpemidler:Egen liste. Se under