-

IDR302 Leadership in Performance Organizations

Emnekode: 
IDR302
Emnenavn: 
Leadership in Performance Organizations
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Kursnavn på engelsk: 
Leadership in Performance Organizations
Kursnavn på nynorsk: 
Leadership in Performance Organizations
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Språk for eksamen: 
Engelsk
Språk for litteratur: 
Engelsk
forkunnskapskrav, emneliste: 
ADM100 Organisasjonsteori og -psykologi
IDR310 Prestasjonspsykologi
Emneinnhold
 • Performance leadership
 • Performance management
 • Organisational culture
 • Integrated communication
 • Teamwork

This course is part of the throughlines in personal development, research and team work in the BSc in Sport Management. Description of throughlines available in the program description

Forventet læringsutbytte

After the completion of the course, the students will acquire in-depth understandings related to:

 • Performance Cultures
 • Leading in performance organizations
 • Self and collective development
 • Teamwork

After the completion of the course, the students will acquire skills in:

 • Explaining terminology and theoretical approaches within leadership
 • Work with real cases and presenting them
 • Working in groups
Arbeids- og læringsaktiviteter

Three seminars during the semester consisting of lectures, group work, group assignments, and group presentations.

 

Evaluering

The candidates are individually evaluated on the basis of three equally counting group assignments/presentations. Peer evaluations might be employed.

Pensum

Indicative litterature:

Collins, D. et al. (2011). Performance Psychology. Churchill Livingstone Elsevier

Grigorescu, A., & Lupo, M.-M. (2015). Integrated communication as strategic communication. Review of international comparative management, 16(4), 479-490.

Katz, R. L. (1955). Skills of an effective administrator. Harward Business Reviews, 33(1), 33-42.

Mintzberg, H. (1973). The nature of managerial work. New Yourk: Harper  Row.

 

Additional litterature related to the group tasks respectively.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)1YesIkke påkrevd4-5 group assignments
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:Yes
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:4-5 group assignments
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
HjemmeeksamenGruppe -Bokstavkarakter (A - F) 100 Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Gruppe
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler