-

IDR200 Treningslære I

Emnekode: 
IDR200
Emnenavn: 
Treningslære I
Studieprogram: 
Årsstudium i idrett og Adventure
Kursnavn på engelsk: 
Training Theory I
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle.

Emneinnhold

Studenten vil få en innføring i anatomi og bevegelighet relatert til idrett, samt viktige prinsipper for planlegging og gjennomføring av utholdenhetstrening. Det gis en innføring i bevegelsesanalyse relatert til en eller flere idrettslige aktiviteter. 

Dette emnet er del av en gjennomgående tråd om forskning i bachelorprogrammet i sport management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av tråden. 

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten kunne...:

  • forklare begrepet utholdenhet.
  • forklare hvilke fysiologiske endringer utholdenhetstrening med ulik intensitet fører til.
  • forklare grunnleggende treningsprinsipper og metoder for trening av utholdenhet.
  • forklare utførelsen av noen utvalgte øvelser ut fra et anatomisk og fysiologisk perspektiv, samt kunne sette opp faglig begrunnede treningsplaner for disse øvelsene under ulike forutsetninger.
  • forklare kroppens anatomi og fysiologi relatert til idrett.
  • forklare enkle biomekaniske forhold ved bevegelse
  • forklare hvordan en bevegelsesanalyse av tekniske element i en idrettsaktivitet kan gjennomføres
  • gjennomføre livreddende førstehjelp
  • kunne beskrive hva forskning viser er beste praksis for utholdenhetstrening 
Arbeids- og læringsaktiviteter

Både forelesninger og praktisk undervisning, 6 timer pr uke i semesterets første halvdel.
 

Pensum

Anbefalt litteratur:

Calais-Germain, B. (1999). Anatomy of Movement. Eastland Press.
Dahl, H.A. & Rinvik, E. (2010). Menneskets funksjonelle anatomi. Oslo: Cappelen Damm
Tjelta, L.I., Enoksen, E. og Tønnessen, E. (2013). Utholdenhetstrening: Forskning og beste praksis. Cappelen Damm AS.

Utdelte artikler i Canvas

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)1JaPåkrevdEn gruppeoppgave med krav om vurdering bestått. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Rapport(er)1JaPåkrevdIndividuelle rapporter knyttet til praktiske øvinger med krav om vurdering bestått.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:Ja
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:En gruppeoppgave med krav om vurdering bestått. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatorisk arbeidskrav:Rapport(er)
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:Ja
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Individuelle rapporter knyttet til praktiske øvinger med krav om vurdering bestått.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat