-

ADM201 Innføring i samfunnsvitenskapelig metode

Emnekode: 
ADM201
Emnenavn: 
Innføring i samfunnsvitenskapelig metode
Studieprogram: 
Bachelor i økonomi og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Innføring i samfunnsvitenskapelig metode
Kursnavn på nynorsk: 
Innføring i samfunnsvitenskapelig metode
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold
  • ulike forskningsmetoder og analysestrategier
  • problemformulering
  • operasjonalisering og måling av variabler
  • utvalgsbeslutninger
  • valg av datainnsamlingsmetode
  • dataanalyse
  • tolkning og rapportering
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne :

  • ha tilegnet seg kjennskap til grunnprinsippene innen samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.
  • kunne planlegge enkle empiriske undersøkelser og tolke resultater fra kvantitative prosjekter
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning med veiledning/gruppearbeid per uke.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
HjemmeeksamenGruppe -Bokstavkarakter (A - F)50En hjemmeeksamen basert på at to studenter arbeider sammen. Hjemmeeksamen må være bestått før en kan ta avsluttende skoleeksamen. Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell3timerBokstavkarakter (A - F)50 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Gruppe
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:50
Kommentar:En hjemmeeksamen basert på at to studenter arbeider sammen. Hjemmeeksamen må være bestått før en kan ta avsluttende skoleeksamen.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:50
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
EmneVektingsreduksjon
SAF 112 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 7,5
Vektingsreduksjoner:
Emne:SAF 112 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk
Vektingsreduksjon:7,5