-

IBE211 Databaser

Emnekode: 
IBE211
Emnenavn: 
Databaser
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Emnenavn på engelsk: 
Databaser
Emnenavn på nynorsk: 
Databaser
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Eksamenssemester: 
2017 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Programmering kan være nyttig.

Emneinnhold
  • Data, datatyper.
  • Modellering og relasjoner.
  • Redundans og normalisering.
  • Modelleringsspråk.
  • Spørrespråk
  • Databaser.
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne kunne lage datamodeller for økonomi og logistikk

Arbeids- og læringsaktiviteter

2 timer forelesning per uke.

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt i fronter ved semesterstart.

Aktuell litteratur:
Bjørn Kristoffersen, Databasesystemer, Universitetsforlaget.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) Ikke påkrevdObligatoriske oppgaver levert innen gitte frister
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell4TimerBokstavkarakter100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
EmneVektingsreduksjon
IBE2107,5
Vektingsreduksjoner:
Emne:IBE210
Vektingsreduksjon:7,5