-

IBE102 Webutvikling

Emnekode: 
IBE102
Emnenavn: 
Webutvikling
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Emnenavn på engelsk: 
Webutvikling
Emnenavn på nynorsk: 
Webutvikling
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Eksamenssemester: 
2017 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle, men noe erfaring med HTML og/eller programmering er en fordel.

Emneinnhold

PHP er et av de mest brukte programmeringsspråkene for utvikling av nettsteder. I emnet vil studenten lære om følgende i PHP:

  • grunnleggende programmering
  • kontrollstrukturer
  • assosiative matriser (arrays)
  • skjemabehandling
  • filbehandling
  • databasespørringer

Ellers vil emnet dekke følgende generelle tema:

  • tilstandsbevaring
  • sikkerhet
  • organisering av kode
  • maler
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne kunne anvende PHP sammen med en database for å utvikle sikre, dynamiske nettsteder.

Arbeids- og læringsaktiviteter

2 timer forelesning og 2 timer lab per uke.

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt i fronter ved semesterstart.

Aktuell litteratur:
Svend Andreas Horgen: Webprogrammering i PHP, TISIP/Gyldendal akademiske.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) Ikke påkrevdObligatoriske oppgaver levert innen gitte frister
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell4TimerBokstavkarakter100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat