-

Årsstudium i IT

Studiested: 
Molde
IT/matematikk
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Studiepoeng: 
60
Studiemodus: 
Heltid
Varighet: 
2 semester
Kull: 
2015
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse (GSK).
​Søker som ikke har GSK og fyller 25 år i søknadsåret kan søke realkompetanse

Målgruppe

Alle som ønsker fordypning innenfor IT.

Introduksjon

Et praktisk rettet studium som gir grunnleggende innsikt i informasjonsteknologien. Du lærer å bruke viktige IT-verktøy, også slik at du selv kan utvikle systemer for din egen datamaskin eller enkle nettløsninger.

Etter fullført studium vil en kunne fungere som en anvendelig IT-ressursperson i offentlig og privat sektor, i IT-opplæringsinstitusjoner eller som medarbeider i en IT-avdeling.

Forventet læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:

  • løse problemer og effektivisere drift for bedrifter ved bruk av IT; programmering og integrering av enkle systemer
  • analysere og evaluere bedrifters bruk av og behov for informasjonsteknologi
  • arbeide mer effektivt i sin egen jobb
Arbeidsformer

Emnene i studiet undervises som en blanding av tradisjonell forelesning, selvstendig arbeid med oppgaver og prosjekt/gruppearbeid. Typisk er det 8-10 timer forelesning i uka. De fleste emnene har obligatoriske oppgaver som må bestås for å få ta eksamen.

Forventet arbeidsbelastning er 40 timer per uke, og studiet er ikke tilpasset fjernundervisning.

Eksamen og vurderingsformer

De fleste emner har tradisjonell individuell skriftlig skoleeksamen, men noen få emner, deriblant praktisk programmering, har eksamen med PC. I tillegg kan hjemmeeksamen og prosjektoppgaver utgjøre en del av karakteren.

Videre studier

Etter fullført årsstudium kan man velge å søke opptak på en av høgskolens 3-årige bachelorstudier - for eksempel bachelor i logistikk og SCM eller bachelor i økonomi og administrasjon. De som fortsetter på denne måten vil normalt kunne fullføre bachelorgraden på 2 år.

Årsstudiet i IT kan altså benyttes som en årsenhet i en bachelorgrad i kombinasjon med andre studier, men kan også være spesielt nyttig for generell kompetanseheving. Det kan også brukes som påbyggingsstudium eller spesialisering for studenter ved andre studier.

Oppbygning og sammensetning

Første semester vil gi innføring i hvordan IT-systemene er satt sammen og hvordan man utvikler dataprogram. Med denne bakgrunn vil andre semester gi opplæring i behandling av informasjon ved hjelp av standardsystemer og i utforming og vedlikehold av informasjon på web.

Ved å velge valgfag på forskjellig måte, kan man lage et årsstudium som er mer fokusert på programmering eller mer fokusert på økonomi.

Studiemodell
Emne2015 Høst2016 Vår
15
7.5
7.5
Valgfag - studiepoeng pr. semester
7.522.5
Valgbare emner - høst
 
7.5
 
7.5
Valgbare emner - vår
 
7.5
 
7.5
 
7.5
 
7.5