-

Industrial Internet

Studiested: 
Molde
Logistikk
Studienivå: 
Videreutdanning
Studiepoeng: 
30
Studiemodus: 
Deltid
Kull: 
2018
Studieprogram: 
Industrial Internet
Opptakskrav og rangering

Relevant bachelorgrad. 

De som ikke har bachelorgrad, kan følge programmet men vil ikke få studiepoeng - kun kursbevis.

Introduksjon

Høgskolen i Molde har bred kompetanse innen logistikk, IT og økonomi, hvor vi fokuserer på forretningsmodeller, produksjonsprosesser, ledelse- og samarbeidsformer. Gjennom studiet  "Industrial Internet" vil vi bidra til å gjøre industrien bedre i stand til å forstå og håndtere de nye utfordringene som en ny industriell revolusjon innebærer. 

Studietilbudet består av 2 selvstendige emner, hver på 15 studiepoeng. Emnene kan tas hver for seg eller samlet

Kostnader

Industrielt internett – framtidens industri 15 sp

  • Pris for emnet Kr.25 000,- . Dersom det melder seg på flere fra samme organisasjon blir pris pr deltaker kr. 20.000,-

Innovasjon og ledelse 15 sp -

  • Pris for emnet: Kr. 40 000,- (Dekker deltakeravgift for samlingen i San Francisco.  Reise og opphold kommer i tillegg)