-

Siviløkonom 2. avdeling

Studiested: 
Molde
Økonomi
Studienivå: 
2. syklus (master)
Studiepoeng: 
120
Studiemodus: 
Heltid
Varighet: 
4 semester
Kull: 
2017
Studieprogram: 
Siviløkonom 2.avdeling
Opptakskrav og rangering

3-årig bachelorgrad i økonomi og administrasjon med karaktersnitt C elller bedre. Eller lignende som oppfyller NRØA-planen (Plan vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning).  Planen kan leses her: NRØA-plan 

Introduksjon

Siviløkonomutdanningen er femårig og består av en treårig bachelorgrad i økonomi og administrasjon (1. avdeling) og en toårig mastergrad (2. avdeling). Høgskolen i Molde tilbyr tre mastergrader som gir sidetittelen Siviløkonom etter kravene fra Econa/NRØA. 

  1. Master i Samfunnsendring, organisasjon og ledelse
  2. MSc in Logistics
  3. Master i økonomi og administrasjon

For å få sidetittelen siviløkonom må det velges bestemte valgfag i de to førstnevnte masterstudiene. Kravene framgår under.

Mastergradsstudiene skal gi en dypere innsikt i teorier og metoder innen mer avgrensede fagområder enn i bachelorstudiet. Mastergradsstudiene skal også gi grunnlag for selvstendig vitenskapelig arbeid. Logistikkstudiet undervises i sin helhet på engelsk. For øvrig betyr engelsk emnenavn at kurset tilbys på engelsk.

Oppbygning og sammensetning

Vær oppmerksom på at det finnes egne, fyldigere beskrivelser av de to masterstudiene i studiehåndboka. Siviløkonom 2. avdeling er en variant av disse. Det som skiller siviløkonomvarianten fra disse, er mindre valgmuligheter.

Se nærmere omtale om Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse
Se nærmere omtale om MSc in logistics

Mastergradstudiet i samfunnsfag , organisasjon og ledelse gir innsikt i sammenhengen mellom samfunnsmessige endringer, nye organisasjonsformer og endringer i ledelse. De som vil ha sidetilttelen Siviløkonom må gjøre enkelte tilpasninger.

Det er et krav  at minst 20 studiepoeng må være økonomisk administrative emner utenfor spesialiseringsområdet. For å oppnå dette, må studenten velge minst 20 studiepoeng blant emnene i studiemodellen nedenfor. 

Master of Science in Logistics har to spesialiseringer som begge kan lede fram til sidetittelen Siviløkonom under forutsetning at en tar bestemte valgemner. Kravet er at minst 20 studiepoeng må være økonomisk administrative emner utenfor spesialiseringsområdet. For de to spesialiseringsretningene kan dette oppnås ved at :

Supply Chain Management: Må velge Subvarianten Information Systems

Operation Management: Må velge 20 studiepoeng blant emnene nedenfor:

Studiemodell
Emne2017 Høst2018 Vår
Valgemner - Siviløkonom 2. avd. - MSc Science in Logistics
 
30
 
7.5
 
7.5
 
7.5