-

VIVO III - Klinisk bruk av HCR-20-Versjon3

Helse- og sosialfag
Studienivå: 
Videreutdanning
Studiepoeng: 
3
Studiemodus: 
Deltid
Varighet: 
1 semester
Kull: 
2016
Studieprogram: 
VIVO III Klinisk bruk av HCR-20-Versjon3
Opptakskrav og rangering

Fullført bachelorgrad i helse og sosialfag. Du kan søke med realkompetanse, og må da dokumentere minst to år (120 studiepoeng) fra høyere utdanning ( se høgskolens retningslinjer).  

Målgruppe

Målgruppen er leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og andre som jobber med risikovurdering og- håndtering av pasienter med psykiske lidelser og voldsproblematikk.

Introduksjon

Arrangeres av Høgskolen i Molde i samarbeid med Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helseregion Sør-Øst, Oslo universitetssykehus. Nye opptakskriterier innebærer at også søkere som ikke har gjennomført VIVOI kan søke.

 

Forventet læringsutbytte

Studiet skal gi studenten en oppdatert forståelse av og kompetanse i anvendelse av HCR-20V3. De utløste studiepoengene kan brukes som del av et emnebasert mastergradsstudium.

Arbeidsformer

To dagers samlinger . Sted:Festsalen, bygg 10, Gaustad sykehus. Samlingene kan også følges på videokonferanse.
Dette registreres i påmeldingsskjema for deltakelse.
Ved påmelding velger du om du vil delta på Gaustad eller via videokonferanse fra ditt arbeidssted.

 

Eksamen og vurderingsformer

Eksamen foregår i grupper med minimum tre og maksimum seks deltakere. Bestått eksamen gir 3 studiepoeng dersom du melder deg på via søknadsweben til Høyskolen i Molde. Dersom du ikke ønsker studiepoeng kan du melde deg på direkte til Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri via påmeldingsknappen under.

Kostnader

Pris per student for begge dagene er kr.1 900,- inkludert lunsj for de som deltar på Gaustad og inkludert overføring på videokonferanse i Norsk Helsenett for de som deltar der. Ikke betal semesteravgift til Høgskolen i Molde. 

Oppbygning og sammensetning

Studiets har en modul fordelt på de syv trinnene i HCR-20V3:

  • Innhenting av relevant informasjon
  • Vurdering av tilstedeværelse av risikofaktorer
  • Vurdering av risikofaktorers relevans
  • Utarbeiding av risikoformulering
  • Utarbeiding av risikoscenarier
  • Utarbeiding av risikoreduserende tiltak
  • Konklusjon og anbefaling

Litteratur:
Douglas, K.S., Webster, C.D., Hart S.D., & Belfrage, H. (2013). HCR-20V3  Assessing Risk for Violence – User Guide. Vancouver: Simon Fraser University (114 sider)
Douglas, K.S., Webster, C.D., Hart S.D., & Belfrage, H. (2013). HCR-20V3 Scenario Planning Work Sheets. Vancouver: Simon Fraser University (14 sider)