-

SN15-1 Anatomi, fysiologi og biokjemi

SN15-1 Anatomi, fysiologi og biokjemi

Emnekode: 
SN15-1
Emnenavn: 
Anatomi, fysiologi og biokjemi
Studieprogram: 
Bachelor i sykepleie
Emnenavn på engelsk: 
Anatomi, fysiologi og biokjemi
Emnenavn på nynorsk: 
Anatomi, fysiologi og biokjemi
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
12
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2020 Autumn
Eksamenssemester: 
2019 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Emneinnhold
 • Grunnleggende begreper
 • Grunnleggende biokjemi
 • Celler og vev
 • Genetikk og arv
 • Nervesystemet
 • Sansene
 • Hormonsystemet
 • Skjelettet og musklene
 • Sirkulasjonssystemet og blodet
 • Respirasjonssystemet
 • Immunsystemet
 • Nyrene og urinveiene
 • Væske-, elektrolytt- og syre-base-regulering
 • Fordøyelsessystemet
 • Huden
 • Temperaturreguleringen
 • Forplantningsorganene, svangerskap og fødsel.
Forventet læringsutbytte

 

Kunnskap

Studenten

 • Kan navngi anatomiske strukturer og organer i menneskekroppen
 • Kan beskrive organers beliggenhet i forhold til hverandre
 • Kan beskrive anatomisk oppbygning i betydningen
  • makroanatomisk: organ og organsystem
  • mikroanatomisk: celler og vev
 • Kan beskrive ulike organer og organsystemers funksjoner i kroppen
 • Kan forklare sentrale biokjemiske prosesser i den friske kroppen
 • Kan gjøre rede for fysiologi i de ulike organene og organsystemene
 • Kan gjøre rede for reguleringsmekanismer og homeostase i den friske kroppen 

 

Ferdigheter

Studenten

 • Kan formidle bred kunnskap om menneskekroppens anatomi og fysiologiske prosesser
 • Kan formidle kunnskap om biokjemiske prosesser 

 

Generell kompetanse

Studenten

 • Erkjenner at bred kunnskap i emnet har betydning for utøvelse av faglig forsvarlig sykepleie

 

Læringsutbyttene er detaljert beskrevet i «Læringsutbyttebeskrivelse og faginnhold for emnet anatomi, fysiologi og biokjemi. Bachelorutdanning i sykepleie. Studieåret 2020 - 2021» fra NOKUT.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesninger
 • Individuelle oppgaver
 • Gruppe oppgaver
 • Ddisseksjoner
 • Prøveeksamener

.

Sensorordning

Ekstern sensur

Evaluering

Inngår i evaluering av første semester

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Other - please specify in the comments77PåkrevdObligatoriske, individuelle, skriftlige oppgaveinnleveringer. Obligatorisk deltakelse på disseksjoner, prøveeksamener og gruppeoppgaver.
Assignment(s) PåkrevdSkriftlige oppgaver.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Other - please specify in the comments
Antall arbeidskrav:7
Påkrevde arbeidskrav:7
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Obligatoriske, individuelle, skriftlige oppgaveinnleveringer. Obligatorisk deltakelse på disseksjoner, prøveeksamener og gruppeoppgaver.
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Skriftlige oppgaver.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Written school assessmentIndividual4HoursLetter (A - F)100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:Written school assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:Hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version