-

IDR315 Klubbledelse

IDR315 Klubbledelse

Emnekode: 
IDR315
Emnenavn: 
Klubbledelse
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Studiested: 
Clubs in different parts of Norway
Online
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2021 Spring
Eksamenssemester: 
2021 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Emneinnhold
 • Kontekst, rammer og etikk for ledelse i norske idrettslag
 • Grunnleggende forutsetninger og ferdigheter for å lede i klubb
 • Relevante problemstillinger og ansvarsområder for norske klubbledere
 • Relevant teori, praktiske caser og eksempler
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført og bestått emne:

Kunnskap

 • Kunne redegjøre for hvordan en leder utover og innover i forhold til klubben
 • Se sammenhengen mellom person, klubbkontekst og egnet lederstil
 • Sertifiseres i NIFs Innføring i styrearbeid for idrettslag og NFFs Fotballederkurs 1 (forstå), 2 (lede) og 3 (utvikle)

​Ferdigheter

 • Kunne analysere praktiske caser relatert til ledelse i klubb
 • Utvikle ferdigheter i å anvende og videreutvikle sine lederegenskaper effektivt

Generell kompetanse

 • Bevissthet rundt deg selv som leder. For bachelorstudenter i Sport Management inngår emnet i læringstråden for personlig utvikling
 • Bevissthet rundt ledelse i idrettslag

 

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Undervisning: E-læring i læringsmiljøplattformen Canvas. Hvert tema introduseres av video/kortvideo av faglærere og/eller spesielt kunnkapsrike praktikere. Videoene følges opp av et skreddersydd pensum
 • Studentaktivitet: Studentene presenterer seg selv og tar del i diskusjonsforumet (kun synlig for kursdeltakere og kurslærere), og bygger igjennom det relasjoner og nettverk. Fem obligatoriske innleveringsoppgaver og noen frivillige oppgaver.
 • Seminar: Én til to fysiske seminarer arrangeres (frivillig oppmøte) slik at deltakere og undervisere som ønsker det får anledning til å møtes
Sensorordning
 • Kvaliteten av de obligatoriske innleveringene vurderes av fagansvarlig eller andre lærere i kurset
 • Godkjenning av Fotballederkurs 1, 2 og 3 følges opp av Nordmøre og Romsdal Fotballkrets
 • Godkjenning av NIFs Innføring i styrearbeid følges opp av Møre og Romsdal Idrettskrets
 • Alle obligatoriske oppgaver må godkjennes for å vurderes i emnet. Ved manglende eller ikke bestått innlevering blir ikke påfølgende innleveringer vurdert
Evaluering
 • Evaluering på bakgrunn av obligatoriske innleveringer og sertifiseringskrav
 • Karakteren vurderes til bestått/ikke bestått
 • Både den generelle delen og den valgfrie delen (fotballeder eller styrearbeid) av emnet må bestås for å få godkjent emne og sertifisering
 • Det blir ikke avholdt noen eksamen i emnet som krever fysisk oppmøte
Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s)66PåkrevdFem oppgaver bygger på hverandre og skal gjennomføres i rekkefølge. Disse knyttes til å: 1. Oppdatere sin egen Canvas-profil, presentere seg selv i Canvas-rommet og kommentere en annens presentasjon 2. Forstå konteksten norsk idrett og hvordan den påvirker inngangen til ledelse 3. Bli bevisst deg selv som person og leder 4. Vurdere en klubbs kultur og se seg selv som leder i relasjon til denne 5. Løse en praktisk case som kan omhandle ett eller flere relevante temaer fra pensum I tillegg skal NIFs e-læringskurs, Innføring i styrearbeid for idrettslag, gjennomføres i løpet av perioden Samtlige arbeidskrav må godkjennes for å bestå i emnet. Kandidater som har gjennomført IDR100 Idrettens organisering og ledelse I eller tilsvarende, gis fritak fra obligatorisk oppgave 2.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:6
Påkrevde arbeidskrav:6
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Fem oppgaver bygger på hverandre og skal gjennomføres i rekkefølge. Disse knyttes til å: 1. Oppdatere sin egen Canvas-profil, presentere seg selv i Canvas-rommet og kommentere en annens presentasjon 2. Forstå konteksten norsk idrett og hvordan den påvirker inngangen til ledelse 3. Bli bevisst deg selv som person og leder 4. Vurdere en klubbs kultur og se seg selv som leder i relasjon til denne 5. Løse en praktisk case som kan omhandle ett eller flere relevante temaer fra pensum I tillegg skal NIFs e-læringskurs, Innføring i styrearbeid for idrettslag, gjennomføres i løpet av perioden Samtlige arbeidskrav må godkjennes for å bestå i emnet. Kandidater som har gjennomført IDR100 Idrettens organisering og ledelse I eller tilsvarende, gis fritak fra obligatorisk oppgave 2.