-

IDR315 Klubbledelse

IDR315 Klubbledelse

Emnekode: 
IDR315
Emnenavn: 
Klubbledelse
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Studiested: 
Clubs in different parts of Norway
Online
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2020 Spring
Eksamenssemester: 
2020 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Emneinnhold
 • Kontekst, rammer og etikk for ledelse i norske idrettslag
 • Grunnleggende forutsetninger og ferdigheter for å lede i klubb
 • Relevante problemstillinger og ansvarsområder for norske klubbledere
 • Inbefatter relevant teori, praktiske caser og eksempler. Gitt at landskapet for idrettsklubber/idrettslag endrer seg kontinuerlig (mennesker, situasjoner, forhold), kreves en inngang til ledelse som står seg tvers av utfordringer og over tid
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført og bestått emne:

Kunnskap

 • Kunne redegjøre for hvordan en leder utover og innover i forhold til klubben
 • Se sammenhengen mellom person, klubbkontekst og egnet lederstil
 • Sertifiseres i NIFs Innføring i styrearbeid i frivillige idrettslag og/eller NFF's Fotballederkurs 1 (forstå), 2 (lede) og 3 (utvikle)

​Ferdigheter

 • Kunne analysere praktiske caser relatert til ledelse i klubb
 • Utvikle ferdigheter i å anvende og videreutvikle sine lederegenskaper effektivt

Generell kompetanse

 • Bevissthet rundt ledelse i idrettslag

 

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Undervisning: E-læring i læringsmiljøplattformen Canvas. Hvert tema introduseres av video/kortvideo av faglærere og/eller spesielt kunnkapsrike praktikere. Videoene følges opp av et skreddersydd pensum
 • Studentaktivitet: Studentene presenterer seg selv og tar del i diskusjonsforumet (kun synlig for kursdeltakere og kurslærere), og bygger igjennom det relasjoner og nettverk. 5 obligatoriske innleveringsoppgaver og noen frivillige oppgaver
 • Seminar: Én til to fysiske seminarer arrangeres (frivillig oppmøte) slik at deltakere og undervisere som ønsker det får anledning til å møtes
Sensorordning
 • Kvaliteten av de obligatoriske innleveringene vurderes av fagansvarlig eller andre lærere i kurset
 • Kvaliteten av det fotballrelaterte arbeidet (FLK1, FLK2 og FLK3) vurderes av Nordmøre og Romsdal Fotballkrets
 • Godkjenning av NIF's innføring i styrearbeid følges opp av Møre og Romsdal Idrettskrets
 •  Alle obligatoriske oppgaver må gjennomføres og bestås for å vurderes i emnet. Ved manglende eller ikke bestått innlevering blir ikke senere innleveringer vurdert
Evaluering
 • Evaluering på bakgrunn av obligatoriske innleveringer og sertifiseringskrav
 • Karakteren vurderes til bestått/ikke bestått på grunnlag
 • Både den generelle delen og den valgfrie delen (fotballeder eller styrearbeid) av emnet må bestås for må godkjent emne og sertifisering
 • Det blir ikke avholdt noen eksamen i emnet som krever fysisk oppmøte
Pensum

Et eget kompendium er skrevet spesielt for dette emnet og ligger tilgjengelig i Canvas.

Relaterte artikler og annet tilpasset materiale.

Fotballederkurs 1, 2 og 3. Ligger åpent tilgjengelig på Norges Fotballforbunds hjemmesider.

 

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s)55PåkrevdFem oppgaver bygger på hverandre og skal skal alle gjennomføres i rekkefølge. Disse knyttes til å: 1. Oppdatere sin egen Canvas-profil, presentere seg selv i Canvas-rommet og kommentere en annens presentasjon 2. Forstå konteksten norsk idrett og hvordan den påvirker inngangen til ledelse 3. Bli bevisst deg selv som person og leder 4. Vurdere en klubbs kultur og se seg selv som leder i relasjon til denne 5. Løs et praktisk case som kan omhandle til ett eller flere relevante temaer fra pensum Samtlige arbeidskrav må godkjennes for å bestå i emnet.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:5
Påkrevde arbeidskrav:5
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Fem oppgaver bygger på hverandre og skal skal alle gjennomføres i rekkefølge. Disse knyttes til å: 1. Oppdatere sin egen Canvas-profil, presentere seg selv i Canvas-rommet og kommentere en annens presentasjon 2. Forstå konteksten norsk idrett og hvordan den påvirker inngangen til ledelse 3. Bli bevisst deg selv som person og leder 4. Vurdere en klubbs kultur og se seg selv som leder i relasjon til denne 5. Løs et praktisk case som kan omhandle til ett eller flere relevante temaer fra pensum Samtlige arbeidskrav må godkjennes for å bestå i emnet.