-

IDR315 Klubbledelse

IDR315 Klubbledelse

Emnekode: 
IDR315
Emnenavn: 
Klubbledelse
Studieprogram: 
Bachelor i Sport Management (idrettsledelse)
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2018 Spring
Eksamenssemester: 
2018 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Forkunnskapskrav

Ingen, men krav om NFF's Fotballeder 1 dersom en velger fotballvinklingen knyttet til arbeidskrav (som innbefatter NFF's Fotballeder 2 og 3).

Emneinnhold

Innholdet i emnet er todelt: Den ene delen relateres til grunnleggende ledelserutfordringer og ledelsesferdigheter myntet på den norske klubbkonteksten. Det inbefatter relevant teori, praktiske caser og eksempler. Gitt at landskapet for idrettsklubber/idrettslag endrer seg kontinuerlig (mennesker, situasjoner, forhold), kreves en inngang til ledelse som står seg tvers av utfordringer og over tid. Emnets andre del kan vinkles enten mot Fotballforbundets eller Idrettsforbundets alternativ.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført og bestått emne:

Kunne redegjøre for sentrale ledelsesrelaterte begreper som er relevante for idrettskonteksten

Utvikle bevissthet rundt egen person, rolle, og kulturen man er en del av, og sette denne bevisstheten i sammenheng med egnet lederstil i klubben

Kunne analysere praktiske caser relatert til ledelse i klubb

Utvikle ferdigheter i å anvende og videreutvikle sine lederegenskaper effektivt

Avhengig av retning på valgfri del: Sertifisering i NFF's Fotballeder 2 (lede) og 3 (utvikle), innsikt i leder-styre-relasjonen i idrettslag i regi av NIF

Arbeids- og læringsaktiviteter

Emnet i klubbledelse tar hensyn til at målgruppen er spredt over hele landet og ofte har en travel hverdag. Derfor vil emnet i sin helhet tilbys som e-læring. Det vil i utstraktgrad benyttes video/kortvideo av spesielt kunnkapsrike personer innenfor de respektive temaene. Videoene vil erstatte tradisjonell klasseromsundervisning, og knyttes til praksisrelevante case og oppgaver.

Evaluering

Kandidatene blir evaluert på bakgrunn av en serie tester og innleveringsoppgaver langs læringgstien. Det blir ikke avholdt noen eksamen i emnet som krever fysisk oppmøte; alt kan leveres fra egen PC. Karakteren vurderes til bestått/ikke bestått. Både den generelle og valgfrie delen av emnet må bestås for å få attest/sertifisering på noen av delene.