-

BØK725 Bedriftens samfunnsansvar (CSR)

BØK725 Bedriftens samfunnsansvar (CSR)

Emnekode: 
BØK725
Emnenavn: 
Bedriftens samfunnsansvar (CSR)
Studieprogram: 
MSc in Economics and Business Administration
Kursnavn på engelsk: 
Bedriftens samfunnsansvar (CSR)
Kursnavn på nynorsk: 
Bedriftens samfunnsansvar (CSR)
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2019 Spring
Eksamenssemester: 
2019 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
English
Minimum antall studenter: 
10
Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i økonomi og administrasjon, bachelor i regnskap og revisjon, eller tilsvarende.

Emneinnhold

I kjølvannet av den nyliberale vendingen på 1980-tallet har ledende globale selskap etablert en innflytelsesrik trend innen forretningslivet gjennom innføring av doktrinen om forretningsforetakenes samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR). Pensumboka presenterer denne trenden og dens forskjellige tolkninger. Videre presenteres de forskjellige formene for CSR i praksis, som omfatter:

 • styringsformer
 • forretningsetikk
 • SRI/ ESG-investering
 • kommunikasjon
 • rapportering
 • forholdet til ansatte og HR
 • verdikjedeledelse
 • klimastrategi
 • innovasjon
 • ledelse
 • offentlig politikk
Forventet læringsutbytte
 • kjennskap til CSR som fenomen i nærings- og samfunnsliv
 • kjennskap til den nordiske formen for CSR
 • bakgrunn for å delta i samfunnsdebatten omkring CSR, demokrati og verdiskaping
Arbeids- og læringsaktiviteter

Selvstendig lesing og gjennomgang/ diskusjon i en lesegruppe. For hvert kapittel skal studenten skrive et refleksjonsnotat, som inngår i vurderingsgrunnlaget (mappevurdering).

Pensum

Atle Midttun: CSR and Beyond - A Nordic Perspective. Cappelen Damm 2013

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Portfolio assessmentIndividual1semesterLetter (A - F)100 All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Portfolio assessment
Gruppering:Individual
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material