-

BØK725 Bedriftens samfunnsansvar (CSR)

BØK725 Bedriftens samfunnsansvar (CSR)

Emnekode: 
BØK725
Emnenavn: 
Bedriftens samfunnsansvar (CSR)
Studieprogram: 
MSc in Economics and Business Administration
Kursnavn på engelsk: 
Bedriftens samfunnsansvar (CSR)
Kursnavn på nynorsk: 
Bedriftens samfunnsansvar (CSR)
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
2. syklus (master)
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Eksamenssemester: 
2017 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Engelsk
Minimum antall studenter: 
10
Forkunnskapskrav

Bachelor i økonomi og administrasjon, bachelor i regnskap og revisjon, eller tilsvarende.

Emneinnhold

I kjølvannet av den neoliberale vendingen på 1980-tallet har ledende globale selskap etablert en innflytelsesrik trend innen forretningslivet gjennom innføring av doktrinen om forretningsforetakenes samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR). Pensumboka presenterer denne trenden og dens forskjellige tolkninger. Videre presenteres de forskjellige formene for CSR i praksis, som omfatter:

 • styringsformer
 • forretningsetikk
 • SRI/ ESG-investering
 • kommunikasjon
 • rapportering
 • forholdet til ansatte og HR
 • verdikjedeledelse
 • klimastrategi
 • innovasjon
 • ledelse
 • offentlig politikk
Forventet læringsutbytte
 • kjennskap til CSR som fenomen i nærings- og samfunnsliv
 • kjennskap til den nordiske formen for CSR
 • bakgrunn for å delta i samfunnsdebatten omkring CSR, demokrati og verdiskaping
Arbeids- og læringsaktiviteter

Selvstendig lesing og gjennomgang/ diskusjon i en lesegruppe. For hvert kapittel skal studenten skrive et refleksjonsnotat, som inngår i vurderingsgrunnlaget (mappevurdering).

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
MappevurderingIndividuell1semesterBokstavkarakter (A - F)100 Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler