-

VPLP01 Observasjonspraksis

VPLP01 Observasjonspraksis

Emnekode: 
VPLP01
Emnenavn: 
Observasjonspraksis
Studieprogram: 
Bachelor i vernepleie
Studiested: 
Nordmøre og Romsdal
Studiepoeng: 
1.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
Eksamenssemester: 
2016 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Emneinnhold

Vernepleierens yrkesrolle

  • Første møte m/yrkesrollen
  • Hva gjør en vernepleier?
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • kunne identifisere yrkesetiske dilemmaer
  • kunne anvende etiske verdier og prinsipper
  • ha begynnende innsikt i vernepleierens yrkesrolle
  • kunne reflektere rundt egne motiver for å gjennomføre en vernepleierutdanning
Arbeids- og læringsaktiviteter

Denne praksisperioden er i første semester, og varer en uke. Her skal studentene følge en vernepleier i sin jobb i en uke. Dette er studentenes første møte med vernepleierrollen

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) Ikke påkrevd- loggbok - mappekrav
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:- loggbok - mappekrav
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Clinical studiesIndividual1weeksPass/fail 100Observasjonpraksis All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Clinical studies
Gruppering:Individual
Varighet:1
Varighetstype:weeks
Karakterskala:Pass/fail
Andel: 100
Kommentar:Observasjonpraksis
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material