-

VPL111 Medikamentregning-test

VPL111 Medikamentregning-test

Emnekode: 
VPL111
Emnenavn: 
Medikamentregning-test
Studieprogram: 
Bachelor i vernepleie
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
2
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
Eksamenssemester: 
2016 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Emneinnhold

Medikamenters virkning og bivirkning og retningslinjene for administrering av forordnede medikamenter. Farmakologi, herunder ulike medikamenters virkning, bivirkning og interaksjoner. Medikamentregning og forsvarlig medikamenthåndtering. Administrasjon og forordning av medikamenter ihht. gjeldende retningslinjer. Injeksjoner, kunnskap og praktiske ferdigheter.  Vernepleierens myndighet til å administrere medikamenter.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:
Kunnskap:

  • ha kunnskap om medikamentregning og legemiddelhåndtering

Ferdigheter:

  • anvende kunnskap om legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter og lover

 Generell kompetanse:

  • ha innsikt i problemstillinger knyttet til legemiddelhåndtering
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesning og gruppearbeid 

Pensum

Pensum oppgis ved studiestart.

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual2hoursPass/fail100Bestått for å kunne gå ut i 2 års praksis 100% riktig svar. Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:2
Varighetstype:hours
Karakterskala:Pass/fail
Andel:100
Kommentar:Bestått for å kunne gå ut i 2 års praksis 100% riktig svar.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version