-

VPL024 Anatomi, fysiologi og biokjemi - test

VPL024 Anatomi, fysiologi og biokjemi - test

Emnekode: 
VPL024
Emnenavn: 
Anatomi, fysiologi og biokjemi - test
Studieprogram: 
Bachelor i vernepleie
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual1hoursPass/fail100Bestått for å kunne fortsette i 2 studieår -
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:1
Varighetstype:hours
Karakterskala:Pass/fail
Andel:100
Kommentar:Bestått for å kunne fortsette i 2 studieår
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:-