-

VPL023 Psykologi, pedagogikk og miljøarbeid-test

VPL023 Psykologi, pedagogikk og miljøarbeid-test

Emnekode: 
VPL023
Emnenavn: 
Psykologi, pedagogikk og miljøarbeid-test
Studieprogram: 
Bachelor i vernepleie
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
Eksamenssemester: 
2016 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual1hoursPass/fail100Bestått for å kunne fortsette i 3. studieår Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:1
Varighetstype:hours
Karakterskala:Pass/fail
Andel:100
Kommentar:Bestått for å kunne fortsette i 3. studieår
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version