-

VMT721 Tverrprofesjonelt samarbeid

VMT721 Tverrprofesjonelt samarbeid

Emnekode: 
VMT721
Emnenavn: 
Tverrprofesjonelt samarbeid
Studieprogram: 
Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid
Kursnavn på engelsk: 
Tverrprofesjonelt samarbeid
Kursnavn på nynorsk: 
Tverrprofesjonelt samarbeid
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
10
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Emneinnhold

Sentrale tema

  • Teoretiske perspektiver på samarbeid
  • Tverrprofesjonelt samarbeid i et vitenskapsteoretisk perspektiv
  • Dialogen som redskap for å fremme samarbeid og samhandling
  • Ledelse og tverrprofesjonelt samarbeid
  • Samarbeid i et relasjonelt perspektiv
  • Samhandlingsreformen - innhold og implikasjoner for praksisutøvelse
  • Tverrprofesjonelt samarbeid overfor
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • kunne reflektere over fenomenet tverrfaglig / tverrprofesjonelt samarbeid
  • kunne identifisere samarbeid på flere nivå; individuelle forutsetninger, gruppe / team og betydningen av organisatoriske forhold
  • kunne anvende kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid for å etablere og stimulere samarbeid på ulike nivå
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, refleksjonsgrupper, gruppeoppgaver

Pensum

Pensun oppgis ved studiestart.

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Home assessmentGroup4daysPass/fail100Ingen veiledning All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Group
Varighet:4
Varighetstype:days
Karakterskala:Pass/fail
Andel:100
Kommentar:Ingen veiledning
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material