-

VMT720 Funksjonshemming, inkludering og deltakelse

VMT720 Funksjonshemming, inkludering og deltakelse

Emnekode: 
VMT720
Emnenavn: 
Funksjonshemming, inkludering og deltakelse
Studieprogram: 
Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid
Kursnavn på engelsk: 
Funksjonshemming, inkludering og deltakelse
Kursnavn på nynorsk: 
Funksjonshemming, inkludering og deltakelse
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
10
Studienivå: 
2. syklus (master)
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Eksamenssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Emneinnhold

Sentrale tema

 • Funksjonshemming og utviklingshemming, inklusive utfordrende atferd og multifunksjonshemming
 • Ulike perspektiv på tilnærming til mennesker med funksjonshemming
 • Helhetlig arbeidsmodell
 • Ulike utrednings- og kartleggingsverktøy
 • Ulike diagnosekriterier (system); ICF/ICD10/DSM V
 • Relasjonsarbeid, kommunikasjon, samhandling mellom tjenesteyter og pasient / bruker
 • Stigmatisering, ekskludering, lært hjelpeløshet/hjelpavhengighet
 • Inkludering og deltakelse
 • Brukermedvirkning/ myndiggjøring / selvbestemmelse
 • Familie- og nettverksperpektiv
 • Kulturell forståelse sett i forhold til funksjonshemming, inkludering og deltakelse
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha inngående kunnskap om funksjonshemming, inklusive utfordrende atferd og multifunksjonshemming
 • kunne analysere sammenhenger mellom funksjonshemming, biologiske, psykologiske og sosiale forhold, basert på fagteori og ulike behandlingsperspektiver
 • kunne identifisere aktuelle samfunnsskapte og funksjonshemmende barrierer
 • kunne anvende relevante strategier for å fremme selvbestemmelse, myndiggjøring, inkludering og deltagelse
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppeoppgaver, utviklingsarbeid i egen praksis, E-læringsressurser (NAKU,eMAA,SOR)

Pensum

Pensum oppgis ved studiestart 

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
HjemmeeksamenGruppe--Bestått/ikke bestått100Refleksjonsnotat er et obligatorisk arbeidskrav som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emne VMT720 Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Gruppe
Varighet:-
Varighetstype:-
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Andel:100
Kommentar:Refleksjonsnotat er et obligatorisk arbeidskrav som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emne VMT720
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler