-

VBU732 Hvordan organisere og samordne de kommunale tjenestetilbudene til barn og ungdom.

VBU732 Hvordan organisere og samordne de kommunale tjenestetilbudene til barn og ungdom.

Emnekode: 
VBU732
Emnenavn: 
Hvordan organisere og samordne de kommunale tjenestetilbudene til barn og ungdom.
Studieprogram: 
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
10
Studienivå: 
Videreutdanning
Undervisningssemester: 
2023 Høst
Eksamenssemester: 
2023 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk, Engelsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Emneinnhold
 • Overordnede konvensjoner, lover og forskrifter.
 • Forvaltning av taushetsplikt i praksis.
 • Organisering og samordning av kommunale, fylkeskommunale, regionale og statlige tjenester til barn og unge.
 • Samarbeidskunnskap internt i organisasjon og mellom organisasjoner.
 • Individuell plan – brukerstyrte tjenester.
 • Frivillige, selvhjelps – og brukerstyrte tiltak
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap

 • ha omfattende kunnskap om tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, organisering og samordning av tjenestetilbudene for arbeidet med barn, unge og deres familie
 • ha inngående kunnskaper om tjenestetilbud lokalt, ha oversikt over lokale og regionale tiltak som har til hensikt å påvirke barn og unges psykiske helse
 • har omfattende kunnskap om utviklingstrekk innen organisering og samordning av tilbudet til barn, unge og deres familier
 • ha inngående kunnskap om anerkjennede intervjumetodikk som organisasjonsutviklings

Ferdigheter

 • kan analysere politikkutforming, rettigheter og samhandling mellom brukere og profesjonelle
 • kan analysere faglige problemstillinger knyttet til organiseringens betydning for det tilbudet til barn, unge og deres familier
 • kan analysere og forholde seg kritisk til teoretisk kunnskap i tverrfaglig samarbeid
 • kan legge til rette for barn og unges medvirkning
 • kan planlegge utviklingsprosjekt i samarbeid med medstudenter og aktører fra praksisfeltet

Generell kompetanse

 • kan analysere rammer og innhold i lover, forskrifter og andre samfunnsbestemte forhold som regulerer og styrer det psykososiale arbeidet overfor barn, ungdom og unge voksne
 • kan identifisere organisatoriske strukturer som er fremmende og hemmende for barns og unges utvikling
 • planlegge, gjennomføre og evaluere utviklingsprosjekt knyttet til orgaisasjonsutvikling 
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i tjenestetilbudet til barn og unge.
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesning, nettstudier, veiledningsgrupper, spesifiserte arbeidskrav og selvstudie.

Sensorordning

Intern sensur.

Evaluering

Evalueres i Canvas.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Prosjekt 1 1PåkrevdUtviklingsprosjekt i gruppe
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Prosjekt
Antall arbeidskrav: 1
Påkrevde arbeidskrav: 1
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Utviklingsprosjekt i gruppe
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Hjemmeeksamen- semesterBestått/ikke bestått 100Planlagt, gjennomført og evaluert utviklingsprosjekt dokumenter i prosjektrapport. Gruppe. Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:semester
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Andel: 100
Kommentar:Planlagt, gjennomført og evaluert utviklingsprosjekt dokumenter i prosjektrapport. Gruppe.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler