-

VBU730 Vitenskapsteori og forskningsmetode

VBU730 Vitenskapsteori og forskningsmetode

Emnekode: 
VBU730
Emnenavn: 
Vitenskapsteori og forskningsmetode
Studieprogram: 
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Videreutdanning
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Emneinnhold
  • Filosofiske og vitenskapsteoretiske perspektiver og forståelse.
  • Kvantitativ og kvalitativ forskning og forskningsmetoder.

Vitenskapsteori og forskningsmetode er en del av emnet Kompetanse og tjenesteutvikling som er gjennomgående i fire semester.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskaper:

  • Ha inngående kunnskap om hoved - posisjonene innen vitenskapsteori
  • Ha inngående kunnskap om forskningsetikk
  • Ha inngående kunnskap om forskningsetikk og metode 

Ferdigheter

  • Kunne anvende de mest grunnleggende vitenskapsteoretiske perspektiver i diskusjoner, prosjekter og i klinisk arbeid
  • Kunne anvende de mest grunnleggende kvantitative og kvalitative metoder i diskusjoner, prosjekter og i klinisk arbeid
  • ​Kunne forholde seg kritisk til vitenskapelig publisering

Generell kompetanse

  • Reflektere kritisk over forskningsetiske problemstillinger og metoder brukt i helse- og sosialfaglig forskning
  • Kunne anvende vitenskapelig kunnskap
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesning, nettstudier, veiledningsgrupper og selvstudie.

Sensorordning

Intern sensur.

Evaluering

Evalueres i Canvas.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell semesterBestått/ikke bestått 100 Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:semester
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler