-

VBU723 Fordypningsoppgave

VBU723 Fordypningsoppgave

Emnekode: 
VBU723
Emnenavn: 
Fordypningsoppgave
Studieprogram: 
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Videreutdanning
Undervisningssemester: 
2023 Høst
2024 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Høst
2024 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Emneinnhold
  • Selvvalgt tema knyttet til forebyggende og helsefremmende psykososialt arbeid med barn og unge.
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskaper

  • ha inngående kunnskap om litteraturstudie som metode
  • ha avansert kunnskap om selvvalgt tema for fordypningsoppgave

Ferdigheter

  • kan redegjøre for litteratursøk som metode 
  • kan kjennomføre litteratursøk og forholde seg kritisk til aktuell vitenskapelig publisering
  • kan analysere og forholde seg kritisk til teoretisk kunnskap og vitenskapelig publisering sett i lys av valgt tema
  • kan drøfte problemstiling opp mot teori og inkluderte publikasjoner

Generell kompetanse

  • kunne reflektere systematisk, kritisk og etisk over faglige tema
  • kunne vise kunnskap og evne til å anvende eget fags særegne bidrag i psykososialt arbeid med barn, ungdom og unge voksne
Arbeids- og læringsaktiviteter

Litteraturstudie.

Sensorordning

Ekstern og intern sensur.

Evaluering

Evalueres i Canvas.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell semesterBokstavkarakter (A - F) 100Fordypningsoppgave Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:semester
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel: 100
Kommentar:Fordypningsoppgave
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler