-

TRA715 Transport og bymiljø

TRA715 Transport og bymiljø

Emnekode: 
TRA715
Emnenavn: 
Transport og bymiljø
Studieprogram: 
Master of Science in Logistics
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
2. syklus (master)
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse

Emneinnhold

Emnet skal gi en oversikt over hvordan bytransport utøves, med vekt på de ulike transportslag og deres markeder.
Fordeling av transport på de ulike transportslag og en oversikt over rammevilkår samt virkemidler for hvordan denne fordelingen kan påvirkes, vil bli presentert. En enkel introduksjon til transportøkonomi vil bli gitt som bakgrunn for å forstå sammensetningen av transportmarkedet og effekten av relevante virkemidler for å påvirke ulike delmarkeder.
Emnet skal også introdusere sammenhengen mellom transportsystemer og arealbruk på et overordnet nivå, og det skal vise samspillet mellom transport og fysisk utforming på et mer detaljert nivå.

Forventet læringsutbytte

Etter å ha fullført dette kurset, så skal du ha fått kunnskaper om hvordan bytransporten utøves, herunder en kort gjennomgang av de ulike transportslag. Dernest skal du ha fått innsikt i rammevilkår og virkemidler for transport i byområder samt grunnleggende transportøkonomi. Dernest skal du ha fått innsikt i samspillet mellom transportsystemer og byutforming, der vi også gir deg en kort innføring i fysisk utforming.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Kurset går over to samlinger, 3 + 2 dager. Samlingssteder vil bli fastsatt senere. Det kan bli Molde, Trondheim eller Oslo.

Obligatorisk fremmøte

Pensum

Litteratur vil bli gitt senest 14 dager før kursstart

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) 1Ikke påkrevd1 oppgave som arbeidskrav (Godkjent/ikke godkjent), gjøres hovedsakelig mellom samlingene.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:1 oppgave som arbeidskrav (Godkjent/ikke godkjent), gjøres hovedsakelig mellom samlingene.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell semesterBokstavkarakter (A - F)100% Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:semester
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100%
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler