-

TRA500 Europeisk transportpolitikk

TRA500 Europeisk transportpolitikk

Emnekode: 
TRA500
Emnenavn: 
Europeisk transportpolitikk
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Kursnavn på engelsk: 
European Transport Policies
Kursnavn på nynorsk: 
Europeisk transportpolitikk
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
Eksamenssemester: 
2016 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian, English
Språk for eksamen: 
Norwegian, English
Språk for litteratur: 
English
Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel med forkunnskaper tilsvarende TRA310 Transportøkonomi

Emneinnhold

Hovedlinjer i europeisk transportpolitikk med vekt på transeuropeiske nettverk (TEN) og EUs transportpolitiske dokumenter. Kurset dekker både passasjer og godstransport innenfor de ulike transportformer. Infrastrukturspørsmål, miljøspørsmål, avgifts- og prispolitikk og virkninger for Norge diskuteres.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • kjenne til ulike forhold om europeisk transportpolitikk både innen og utenfor EU.
  • være i stand til en kritisk gjennomgang av transportpolitikk og peke på andre løsninger som kan gi en bedre eller mer effektiv politikk for å løse transportutfordringer i ulike europeiske land.
  • kjenne til nyere forskningsresultater på feltet som peker på alternative løsninger og andre måter å organisere transport på som kan takle nærings- og miljøutfordringer.
  • være i stand til på egenhånd å skaffe informasjon og forskningsbaserte utfordringer som europeiske transportselskaper og –organisasjoner må finne løsninger på.
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesning pr. uke

Pensum

Litteratur oppgis i fronter ved studiestart.

Anbefalt litteratur:

EU's transport policy documents (green and white papers) concerning public transportation, pricing policies and transport networks
Stevens, Handley. Transport Policy in the European Union. Nyeste utgave

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s) Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F)70 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Home assessmentGroup -Letter (A - F)30 All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:70
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Group
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:30
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material