-

SY16-5 Folkehelse

SY16-5 Folkehelse

Emnekode: 
SY16-5
Emnenavn: 
Folkehelse
Studieprogram: 
Bachelor i sykepleie
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Emneinnhold

Folkehelse, helsefremmende og forebyggende sykepleie. Helsepedagogikk. Svangerskap, fødsel,- og barselomsorg og helsesøstertjeneste. Frisklivssentraler og bedriftshelsetjeneste.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap:

  • ha kunnskap om folkehelse, helsefremmende og forebyggende sykepleie
  • ha kunnskap om helsepedagogiske metoder
  • ha kunnskap om nasjonale og internasjonale satsningsområder i folkehelsearbeid

Ferdigheter :

  • anvende kunnskap om helsepedagogikk knyttet til nasjonale satsningsområder i folkehelse

Generell kompetanse :

  • ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til folkehelse, helsefremmende og forebyggende sykepleie
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesing, forberedelse, ferdighetstrening, simulering og refleksjon, prosjektarbeid

Pensum

Espenes, Geir og Geir Smedslund. 2009. Helsepsykologi. Oslo.Gyldendal Akademisk
Holan, Synne og Mari Landsverk Hagtvedt. red. 2010. Det nye livet: svangerskap, fødsel og barseltid. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget
Ingstad, Kari. 2013. Sosiologi i sykepleie og helsearbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk
Ivarsson, Barbro Holm 2010. MI motiverende intervju. Stockholm: Gothia Forlag

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Oral presentation11PåkrevdHelseopplysning i gruppe knyttet til nasjonale satsningsområder i folkehelse
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oral presentation
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Helseopplysning i gruppe knyttet til nasjonale satsningsområder i folkehelse
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Home assessmentIndividual -Pass/fail100Deleksamen I: Tema: Svangerskap, fødsel og barsel. Leveres før hospiteringspraksis. Omfang: 1000 ord Deleksamen II: Tema: Helsesøstertjenesten. Leveres før hospiteringspraksis. Omfang: 1000 ord Deleksamen III: Tema: Folkehelseteori, nasjonale og internasjonale strategier og satsingsområder i helsefremmende og forebyggende arbeid. Leveres etter hospiteringspraksis Omfang: 2000 ord All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Individual
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Pass/fail
Andel:100
Kommentar:Deleksamen I: Tema: Svangerskap, fødsel og barsel. Leveres før hospiteringspraksis. Omfang: 1000 ord Deleksamen II: Tema: Helsesøstertjenesten. Leveres før hospiteringspraksis. Omfang: 1000 ord Deleksamen III: Tema: Folkehelseteori, nasjonale og internasjonale strategier og satsingsområder i helsefremmende og forebyggende arbeid. Leveres etter hospiteringspraksis Omfang: 2000 ord
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material