-

SY16-3 Geriatrisk sykepleie

SY16-3 Geriatrisk sykepleie

Emnekode: 
SY16-3
Emnenavn: 
Geriatrisk sykepleie
Studieprogram: 
Bachelor i sykepleie
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
10
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Emneinnhold

Gerontologi, geriatrisk sykepleie, grunnleggende behov, helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende sykepleie til pasienten, sykepleieprosessen, yrkesetiske retningslinjer, naturvitenskaplig kunnskap, medisinske sykdommer, kommunikasjonsteorier, vitenskapsteori, kvalitativ metode knyttet til problemstillinger i geriatrisk sykepleie, velferdsteknologi, organisatorisk kompetanse og helsejuss

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap:

  • ha  kunnskap om sykepleiefagets egenart i sammenheng med støttefag
  • ha relevant kunnskap innen sykepleie til pasienten  i sykehjem og omsorgssenter
  • ha kunnskap om kommunikasjonsmetoder til den geriatriske pasient

​Ferdigheter

  • kunne finne og anvende fagstoff slik at det belyser problemstilinger knyttet til den geriatriske pasienten

Generell kompetanse:

  • ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i sykepleie til pasienter  i sykehjem og omsorgssenter
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesning, gruppearbeid med skriftlige innlevering og muntlige framlegg

Pensum

Fullstendig bokliste gis ut ved studiestart

*Bugge, Kari E. 2003. "Hvordan kan vi hjelpe mennesker i sorg?" I Sorg, Kari E. Bugge, Hilde Eriksen og Oddbjørn Sandvik, red., kap.3. Bergen: Fagbokforlaget.

Brinchmann, Berit Støre. 2012. Etikk i sykepleien, 3utg. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kirkevold, Marit, Kari Brodtkorb og Anette Hylen Ranhoff (red.). 2014. Geriatrisk sykepleie. God omsorg for den gamle pasienten,  2.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk

* Cooney, Adeline, Lorraine Mee, Dympna Casey, Kathy Murphy, Collette Kirwan, Eimear Burke,Yvonne Conway, Denise Healy, Brona Mooney, Jill Murphy and the PRINCE Team. 2013 " Life with chronic obstructive pulmonary disease: striving for controlled co-existence." Journal of Clinical Nursing 22 (7-8): 986–995. ISSN 1365-2702.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2702.2012.04285.x/pdf

* Edvardsson, David, Pia Varrailhon and Kristina Edvardsson. 2014." Promoting Person-Centeredness in Long-Term Care: an Exploratory Study." Journal of Gerontological Nursing. 40 (4): 46-53.

  ISSN 1938-243X http://search.proquest.com/docview/1514256051/fulltextPDF/CFE05A62B8BA4608PQ/10?accountid=40814

Eide, Hilde og Tom Eide. 2007. Kommunikasjon i relasjoner, 2.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk.

*Gupta, Rani Raj. 2013. "Kan musikk være et tiltak som beroliger personer med demens i sykehjem?". Demens og Alderspsykiatri, 17 (3): 19-23.ISSN 1890-4130

Kristoffersen, Nina Jahren, Finn Nordtvedt og Eli-Anne Skaug. 2016. Grunnleggende sykepleie: bind 1: sykepleiens grunnlag, rolle og ansvar. 3.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205483910

*Lillekroken, Daniela, Slettebø, Åshild. 2013. "Smertekartlegging og smertelindring hos pasienter med demens: utfordringer og dilemmaer." Vård i Norden. No.109 = 33(3): 29-33.

  ISSN 1890-4238 http://www.artikel.nu/Bob/GetBob.aspx?bobID=3638

*Lindebjerg, Mai Britt. 2015. "Førstehjelp." I Sykepleieboken 1: grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie, red. Inger Margrethe Holter og Tone Elin Mekki. 5. utg. Oslo: Akribe. (sidetall oppgis senere )

*Melheim, Bente Gunn. 2008. "Pasientopplevelser av måltidsfellesskap i sykehjem." Sykepleien Forskning 3(4): 212-219.

    http://www.sykepleien.no/Content/117389/212-219.pdf

Molven, Olav. 2016. Sykepleie og jus. 5. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. (sidetall oppgis ved studiestart).

Norsk Sykepleierforbund. 2011. Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere: ICNs etiske regler. Rev utg. Oslo. NSF. [PDF]

Orvik, Arne. 2015. Organisatorisk kompetanse: innføring i profesjonskunnskap og klinisk ledelse, 2 utg. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Rokstad, Anne Marie Mork. 2014. Se hvem jeg er!: personsentrert omsorg ved demens. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215022970

*Sortland, Kjersti, Grete Skjegstad, Lisbeth Jansen og Anna-Lena Berglund. 2009. "Eldre personers ernæring og matinntak ved et sykehjem – en pilotstudie." Vård i Norden. No. 94 = 29 (4): 25-29.

  ISSN 1890-4238 http://www.artikel.nu/Bob/GetBob.aspx?bobID=3173

*Tuckett, Anthony, G. 2012. "The experience of lying in dementia care: a qualitative study." Nursing Etics 19(1): 7-20.  ISSN 1477-0989

http://search.proquest.com/docview/919532318/fulltextPDF/C70E9547F1C6482DPQ/3?accountid=40814

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Project1 PåkrevdGruppearbeid med skriftlig innlevering og muntlig framføring i kvalitativ metode knyttet til medisinske diagnoser og sykepleiefaglige problestillinger, med med
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Project
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Gruppearbeid med skriftlig innlevering og muntlig framføring i kvalitativ metode knyttet til medisinske diagnoser og sykepleiefaglige problestillinger, med med
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual5hoursLetter (A - F) 100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:5
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version