-

SY16-1 Grunnleggende sykepleie

SY16-1 Grunnleggende sykepleie

Emnekode: 
SY16-1
Emnenavn: 
Grunnleggende sykepleie
Studieprogram: 
Bachelor i sykepleie
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Eksamenssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Emneinnhold

Grunnleggende sykepleie og sykepleierens funksjon ved ivaretakelse av menneskets grunnleggende behov, sykepleieteori, sykepleieprosessen og sykepleiedokumentasjon, sykepleiens historie, tverrprofesjonelt samarbeid i grunnleggende etikk, menneskesyn, observasjonspraksis og pedagogikk, forberedelse, ferdighetstrening, refleksjon (FFR) og simulering  til sykepleieprosedyrene; hygiene og sengeredning, personlig hygiene, vitale tegn, aktivitet og hvile, ergonomi, defekasjon, eliminasjon av urin, måltid og munnstell, injeksjoner, rene- og kroniske sår, hjerte-lunge-redning, kommunikasjon og sansestimulering, etikk og estetikk

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap:

  • ha kunnskap om menneskets grunnleggende behov
  • ha kunnskap om sykepleie til pasienter med svikt i grunnleggende behov
  • ha kunnskap om behov-, interaksjon- og omsorgsteori i sykepleie
  • ha kjennskap til sykepleiens historie, tradisjoner, fagets egenart og funksjon

Ferdigheter:

  • anvende sykepleieprosessen for å ivareta pasientenes grunnleggende behov
  • identifisere ulike problemstillinger knyttet til sykepleierollen
  • reflektere over egen evne til å kommunisere og samhandle med medstudenter og lærere 
  • vise evne til tverrprofesjonelt samarbeid 

Generell kompetanse:

  • kjenne til etiske utfordringer knyttet til utøvelse av sykepleie til pasientenes grunnleggende behov
  • planlegge og gjennomføre studentoppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesning. Individuelle skriftlige oppgaver, gruppearbeid med skriftlig besvarelse og  muntlig framlegg, tverrprofesjonelt samarbeid, observatør i praksis med loggskiving, Forberedelse, ferdighetstrening, simulering og refleksjon til sykepleieprosedyrer i øvingsenheten

Pensum

Brinchmann, Berit Støre. 2012. Etikk i sykepleien. 3. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Eide, Hilde og Tom Eide. 2007. Kommunikasjon i relasjoner. 2.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Ehnfors, Margareta, Anna Ehrenberg og Ingrid Thorell - Ekstrand. 2005. VIPS-folderen. Ôrebro: Studentlitteratur AB.

Kristoffersen, Nina Jahren, Finn Nordtvedt og Eli-Anne Skaug. 2016. Grunnleggende sykepleie: bind 1: sykepleiens grunnlag, rolle og ansvar. 3.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205483910

Kristoffersen, Nina Jahren, Finn Nordtvedt og Eli-Anne Skaug. 2016. Grunnleggende sykepleie: bind 2: grunnleggende behov. 3.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205483910

Kristoffersen, Nina Jahren, Finn Nordtvedt og Eli-Anne Skaug. 2016. Grunnleggende sykepleie: bind 3: pasientfenomener og livsutfordringer. 3.utg. Oslo: Gyldendal Akademiske. ISBN 9788205483927

Norsk resuscitasjonsråd. 2016. AHLR: Norsk grunnkurs i avansert hjerte-lungeredning. Stavanger: Laerdal Medical. ISBN 9788282760973

Mathisen, Jorunn. 2006. Sykepleiehistorie. 2.utg. Oslo: Universitetsforlaget. 

Nortvedt, Monica W., Gro Jamtvedt, Birgitte Graverholt, Lena Victoria Nordheim og Live Merete Reinar. 2012. JOBB KUNNSKAPSBASERT! en arbeidsbok for sykepleiere, 2utg. Oslo: Norsk Sykepleierforbund. 

Norsk Sykepleierforbund. 2011. Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere: ICNs etiske regler. Rev. utg. Oslo: NSF. https://www.nsf.no/Content/282884/Yrkesetiske_retningslinjer.PDF

PPS : Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. Oslo: Cappelen Damm. http://www.ppsnett.no   

Sortland, Kjersti. 2015. Ernæring, mer enn mat og drikke, 5. utg. Oslo: Fagbokforlaget.

Tveiten, Sissel. 2008. Pedagogikk i sykepleiepraksis. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget.

 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Muntlig fremlegg1 1PåkrevdGruppearbeid i temaet ernæring
Øvelser88PåkrevdForbredelser, ferdigheter, refleksjoner og simulering i øvingsavdeling
Tester11PåkrevdFerdighetstest i sykepleie prosedyrer
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Muntlig fremlegg
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav: 1
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Gruppearbeid i temaet ernæring
Obligatorisk arbeidskrav:Øvelser
Antall arbeidskrav:8
Påkrevde arbeidskrav:8
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Forbredelser, ferdigheter, refleksjoner og simulering i øvingsavdeling
Obligatorisk arbeidskrav:Tester
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Ferdighetstest i sykepleie prosedyrer
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F) 100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat