-

SS16-1 Psykologi og pedagogikk

SS16-1 Psykologi og pedagogikk

Emnekode: 
SS16-1
Emnenavn: 
Psykologi og pedagogikk
Studieprogram: 
Bachelor i sykepleie
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Emneinnhold

Psykologisk utvikling, personlighetsutvikling, emosjoner, kognitiv utvikling, intelligens, gruppepsykologi, persepsjon, holdninger, læring og hukommelse, motivasjon, pedagogikk

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap

  • ha kunnskap om ulike teorier for å forstå menneskets grunnleggende psykologiske og sosiale utvikling

  • ha kunnskap om pedagogisk teori

Ferdigheter

  • anvende grunnleggende psykologisk kunnskap på en faglig forsvarlig måte

  • anvende relevant pedagogikk i planlegging og gjennomføring av skriftlige oppgaver og muntlig framlegg

  • reflektere over psykologiens og pedagogikkens betydning i sykepleieutøvelse

Generell Kompetanse

  • ha innsikt i psykologiske og pedagogiske problemstillinger i sykepleieutøvelsen

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesning 

Pensum

Fullstendig bokliste gis ut ved studiestart

Helgesen, Leif A.2011. Menneskets dimensjoner. Lærebok i psykologi, 2. utg. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Tveiten, Sissel. 2008. Pedagogikk i sykepleiepraksis, 2 utg. Bergen: Fagbokforlaget.

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F) 100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version