-

SPR315 Norsk I - språk og kultur

SPR315 Norsk I - språk og kultur

Emnekode: 
SPR315
Emnenavn: 
Norsk I - språk og kultur
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Kursnavn på engelsk: 
Norwegian I Language and Culture
Kursnavn på nynorsk: 
Norsk I - språk og kultur
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2016 Autumn
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian, English
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian
Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Emneinnhold

Begynneropplæring i grunnleggende norsk grammatikk og ordforråd, med utgangspunkt i egen lærebok og arbeidsbok. I tillegg vil det bli benyttet kompendier med tekster og temaer hentet fra lokalt næringsliv, kultur og historie, samt praktiske øvelser i kommunikasjon i timene. Gjennom gruppediskusjoner over utvalgte aktuelle emner vil studenten bli kjent med viktige sider ved det norske samfunnet, med utgangspunkt i studie- og lokalmiljøet. Både lærebok og de utvalgte tekstene vil danne grunnlag for skriftlige og muntlige øvinger.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

·         være kjent med norsk språk, både grammatikk og ordforråd.

·         kunne forstå norsk dagligtale, og kunne kommunisere både muntlig og skriftlig på norsk, såvel som å lese enkle norske tekster.

Det legges vekt på interkulturell læring, der studenten skal få kjennskap til grunnleggende trekk ved det norske samfunn, med utgangspunkt i egen kommune og fylkets næringsliv, geografi og natur, det norske politiske system, helse- og velferdspolitikk, og kjente sosiale og kulturelle forhold.

Arbeids- og læringsaktiviteter

3 hours per week.

A textbook and exercise book will be used to give elementary training in basic Norwegian grammar and vocabulary. In addition, a compendium with text and topics taken from local businesses, culture and history, along with practice exercises in communication in and outside of the classroom. Through group discussions of selected topics the student will learn about Norwegian society, starting with school and local surroundings. Both the textbook and selected texts will be the basis for written and oral training.

Please note that available places for this course are limited. The first 25 students that get their Learning Agreement signed by all parties will be prioritized.

Pensum

Litteratur oppgis i fronter ved semesterstart.

Anbefalt litteratur:

  • Norsk-engelsk blå ordbok
  • Engelsk-norsk blå ordbok
  • Ellingsen, Elisabeth og Kirsti Mac Donald: Norsk på en to tre. Cappelen 2010
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F)100 -
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:-
Workload activityDurationType of durationComment
Lectures3hours
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Lectures
Varighet:3
Varighetstype:hours
Kommentar: