-

SN16-4 Sykdomslære, farmakologi og patologi

SN16-4 Sykdomslære, farmakologi og patologi

Emnekode: 
SN16-4
Emnenavn: 
Sykdomslære, farmakologi og patologi
Studieprogram: 
Bachelor i sykepleie
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
Eksamenssemester: 
2016 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Emneinnhold

 Generell og spesiell patologi,  farmakologi, medisinske, kirurgiske og psykiatriske sykdommer og behandlingsformer 

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullfør emne:
Kunnskap:

  • ha  kunnskap om generell  og spesiell patologi, medisinske,kirurgiske og psykiatriske behandlingsformer
  • hakunnskap om farmakologi og legemiddelhåndteringsprosessen

Ferdigheter:

  • anvende relevant kunnskap for å begrunne problemstillinger hos pasienter med medisinske, kiurgiske og/ eller psykiske helseutfordringer 

Generell kompetanse

  • kunne presentere sentralt fagstoff 
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesning, simulering  

Pensum

Pensum oppgis ved studiestart.

Bergsjø, Per, Jan Martin Maltau, Kåre Molne og Britt-Ingjerd Nesheim. 2010. red. Obstetrikk og gynekologi.  2.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Jakobsen, Dag, Sverre Erik Kjeldsen, Baard Ingvaldsen, Trond Buanes og Olav Røise. 2009.Sykdomslære: indremedisin, kirurgi og anestesi, 2.utg. Oslo: Gyldendal akademisk.
Snoek, Jannike Engelstad og Knut Engedal. 2013. Psykiatri: kunnskap, forståelse, utfordringer. 4.utg.Oslo:Akribe.                                                                                                                                                                
Nordeng, Hedivig og Olav Spigset. 2013. Legemidler og bruken av dem. 2utg.  Oslo. Gyldendal  Norsk Forlag

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual5hoursLetter (A - F) 70Sykdomslære, farmakologi og patologi. Eksamen teller 70% av bokstavkarakter Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
School assessmentIndividual3hoursLetter (A - F) 30Psykiatri. Eksamen teller 30 % av bokstavkarakter Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:5
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel: 70
Kommentar:Sykdomslære, farmakologi og patologi. Eksamen teller 70% av bokstavkarakter
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:3
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel: 30
Kommentar:Psykiatri. Eksamen teller 30 % av bokstavkarakter
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version