-

SN15-3 Mikrobiologi og hygiene

SN15-3 Mikrobiologi og hygiene

Emnekode: 
SN15-3
Emnenavn: 
Mikrobiologi og hygiene
Studieprogram: 
Bachelor i sykepleie
Kursnavn på engelsk: 
Mikrobiologi og hygiene
Kursnavn på nynorsk: 
Mikrobiologi og hygiene
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
3
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
Eksamenssemester: 
2016 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Emneinnhold

Kroppens normalflora, hvordan infeksjoner oppstår og kan forebygges, smittestoff og smitterisiko, smittekjeden, toksiner, immunitet og immunologi,  metoder for kontroll av mikrobiell vekst, helsetjenesteassosierte infeksjoner, resistensutvikling og hygieniske prinsipp.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:
Kunnskap:

  • ha kunnskap i mikrobiologi og generell hygiene​

Ferdigheter:

  • anvende kunnskap om mikrobiologi og generell hygiene i utøvelse av sykepleie
  • anvende terminologi i mikrobiologi og generell hygiene

Generell kompetanse:

  • vise innsikt i problemstillinger knyttet til mikrobiologi og generell hygiene
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesning og øvingsoppgaver

Pensum

Stordalen, Jørn. 2015. Smittevern og hygiene: den usynlige fare. 5. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 9788245018424

 

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual2hoursLetter (A - F)100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:2
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version