-

SN15-2 Medikamentregning

SN15-2 Medikamentregning

Emnekode: 
SN15-2
Emnenavn: 
Medikamentregning
Studieprogram: 
Bachelor i sykepleie
Kursnavn på engelsk: 
Medikamentregning
Kursnavn på nynorsk: 
Medikamentregning
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
Eksamenssemester: 
2016 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Emneinnhold

Legemiddelhåndteringsprosessen og medikamentregning

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap:

  • ha kunnskap om medikamentregning og legemiddelhåndtering

Ferdigheter:

  • anvende kunnskap om legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter og lover

 Generell kompetanse:

  • ha innsikt i problemstillinger knyttet til legemiddelhåndtering
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, basisgrupper, skriftlige arbeidsoppgaver i medikamentregning.

Pensum

Felleskatalogen. 54.utg. Oslo: Felleskatalogen A/S.
Olsen, Lars Andre. 2014. Praktisk medikamentregning: dose styrke mengde. 4.utg. Oslo: Cappelen Damm.
Helsedirektoratet. 2015. Legemiddelhåndteringsforskriften.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Exercises11Ikke påkrevdStudentene jobber i basisgrupper med legemiddeloppgaver knyttet til mengde, dose, styrke, og løser medikamentregningsoppgaver Læringsaktivitetene inngår som forarbeid til kravet om feilfri medikamentregningstest
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Exercises
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Studentene jobber i basisgrupper med legemiddeloppgaver knyttet til mengde, dose, styrke, og løser medikamentregningsoppgaver Læringsaktivitetene inngår som forarbeid til kravet om feilfri medikamentregningstest
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual2hoursPass/fail100 Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:2
Varighetstype:hours
Karakterskala:Pass/fail
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Calculator with empty memory + general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version