-

SN15-1 Anatomi, fysiologi og biokjemi

SN15-1 Anatomi, fysiologi og biokjemi

Emnekode: 
SN15-1
Emnenavn: 
Anatomi, fysiologi og biokjemi
Studieprogram: 
Bachelor i sykepleie
Kursnavn på engelsk: 
Anatomi, fysiologi og biokjemi
Kursnavn på nynorsk: 
Anatomi, fysiologi og biokjemi
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
12
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Eksamenssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Emneinnhold

Celler og vev, nervesystemet, sanser, hormoner, bevegelse, sirkulasjon og hemostase, respirasjon, nyrer og urinveier, syre/base, fordøyelse, energibalanse og temperaturregulering

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap:
• ha kunnskap om menneskets anatomiske oppbygging, og den normale funksjon til organer og organsystem og deres samspill
• kjenne til begreper og terminologier i anatomi, fysiologi og biokjemi

Ferdigheter:
• kunne anvende kunnskap om begreper og terminologier i anatomi, fysiologi, og  biokjemi
• kunne anvende kunnskap om menneskets anatomiske oppbyggning
• vise til kunnskap om organer og organsystemers funksjon og samspill

Generell kompetanse:
• kunne formidle sentralt fagstoff i anatomi, fysiologi og biokjemi

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppeoppgaver med framlegg, disseksjon, multiple choice

Pensum

Nicolaysen, Gunnar og Per Holck . 2013. Kroppens funksjon og oppbygning,  2. utg. Oslo: Gyldendal forlag
* Sand, Olav, Øystein V. Sjaastad, Egil Haug og Jan G. Bjålie. 2006. Menneskekroppen: fysiologi og anatomi. s. 39-43. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet11PåkrevdDisseksjon
Oppgave(r)66PåkrevdGruppearbeid med muntlig framlegg
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Ikke påkrevdMultiple Choice oppgaver
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Disseksjon
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:6
Påkrevde arbeidskrav:6
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Gruppearbeid med muntlig framlegg
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Multiple Choice oppgaver
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat