-

SCM600 Bacheloroppgave

SCM600 Bacheloroppgave

Emnekode: 
SCM600
Emnenavn: 
Bacheloroppgave
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian, English
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Anbefalte forkunnskaper

Bestått alle obligatoriske fag i de to første studieårene i bachelorstudiet i logistikk og SCM. Bacheloroppgave kan kun tas av studenter som er opptatt på bachelorstudiet eller som har vært registrert som studenter på dette studiet i løpet av de 5 siste år. ADM201 eller tilsvarende kan være en fordel.

Emneinnhold

Tema for oppgaven skal være logistikkrelatert, og skal godkjennes av studieleder før detaljarbeidet iverksettes. De fleste studentene skriver oppgaven i samarbeid med en ekstern oppdragsgiver. Oppgaven skal inneholde teori knyttet til de fagområdene som inngår i grunnstudiet eller anvendelser av denne.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ved fullført kurs:

  • kunne skrive en større, strukturert faglig rapport.
  • kunne analysere en logistikkrelatert problemstilling og argumentere for en løsning.
  • kunne jobbe selvstendig (alene eller i gruppe) med en større oppgave.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Home assessment-1semesterLetter (A - F) 100 All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:-
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material