-

SCM500 Internasjonale transporter og forsyningskjeder

SCM500 Internasjonale transporter og forsyningskjeder

Emnekode: 
SCM500
Emnenavn: 
Internasjonale transporter og forsyningskjeder
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Kursnavn på engelsk: 
International Transportation and Supply Chains
Kursnavn på nynorsk: 
Internasjonale transporter og forsyningskjeder
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Språk for eksamen: 
Norsk, Engelsk
Språk for litteratur: 
Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at man har gjennomført grunnleggende kurs i økonomi. Grunnleggende kjennskap til logistikk er en fordel.

Emneinnhold

Kurset dekker følgende emner: Internasjonale varestrømmer, innføring i teori rundt internasjonal handel, internasjonale transporter med ulike transportformer, dokumentasjon, standard handelsvilkår, forpliktelser, ansvar og forsikring i internasjonal transport, samt komparative miljøanalyser av internasjonale forsyningskjeder.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

  • ha kjennskap til tema som har betydning for styring/koordinering av internasjonal transport med vekt på internasjonal handel og hvordan transportnettverkene er laget for å kunne møte den etterspørsel slik handel skaper.
  • ha kunnskap om intermodale transporter, og kunne gjennomføre en komparativ miljøanalyse av ulike godstransport-løsninger.
  • ha grunnleggende kjennskap til avtaletermer i internasjonal handel, dokumentasjon, ansvarsfordeling og forsikring knyttet til internasjonale forsyningskjeder.
Arbeids- og læringsaktiviteter

2 timer forelesninger per uke. I tillegg seminar og veiledning knyttet til skriving av obligatorisk essay.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
SkoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)60 Kalkulator med tomt minne+generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Hjemmeeksamen- -Bokstavkarakter (A - F)40 Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:60
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kalkulator med tomt minne+generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:40
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler