-

SCM500 Internasjonale transporter og forsyningskjeder

SCM500 Internasjonale transporter og forsyningskjeder

Emnekode: 
SCM500
Emnenavn: 
Internasjonale transporter og forsyningskjeder
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Kursnavn på engelsk: 
International Transportation and Distribution
Kursnavn på nynorsk: 
Internasjonale transporter og forsyningskjeder
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2020 Autumn
Eksamenssemester: 
2020 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian, English
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at man har gjennomført grunnleggende kurs i økonomi. Grunnleggende kjennskap til logistikk er en fordel.

Emneinnhold

Kurset dekker følgende emner: Internasjonale varestrømmer, innføring i teori rundt internasjonal handel, internasjonale transporter med ulike transportformer og dokumentasjon og forsikring i internasjonal transport.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

  • ha kjennskap til tema som har betydning for styring/koordinering av internasjonal transport med vekt på internasjonal handel og hvordan transportnettverkene er laget for å kunne møte den etterspørsel slik handel skaper.
  • ha kjennskap til intermodale transporter
  • ha kjennskap til dokumentasjon og forsikring.
Arbeids- og læringsaktiviteter

2 timer forelesninger per uke. I tillegg seminar og veiledning knyttet til skriving av obligatorisk essay.

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F)60 All printed and written supporting material + calculator with empty memory
Home assessment- -Letter (A - F)40 All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:60
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material + calculator with empty memory
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:40
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material