-

SCM500 Internasjonale transporter og forsyningskjeder

SCM500 Internasjonale transporter og forsyningskjeder

Emnekode: 
SCM500
Emnenavn: 
Internasjonale transporter og forsyningskjeder
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Kursnavn på engelsk: 
International Transportation and Distribution
Kursnavn på nynorsk: 
Internasjonale transporter og forsyningskjeder
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2016 Autumn
Eksamenssemester: 
2016 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian, English
Språk for eksamen: 
Norwegian, English
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at man har gjennomført grunnleggende kurs i økonomi, og grunnleggende kjennskap til logistikk er en fordel.

Emneinnhold

Kurset dekker følgende emner: Internasjonale varestrømmer. Innføring i teori rundt internasjonal handel. Introduksjon til internasjonal logistikk og Supply Chain Management. Leverings- og betalingsbetingelser.Internasjonale transporter med ulike transportmodi, eksempelvis flyfrakt og sjøtransport. Dokumentasjon og forsikring i internasjonal transport.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

  • ha kjennskap til tema som har betydning for styring/koordinering av internasjonal transport med vekt på internasjonal handel og hvordan transportnettverkene er laget for å kunne møte den etterspørsel slik handel skaper.
  • ha kjennskap til dokumentasjon og forsikring.
Arbeids- og læringsaktiviteter

3 timer forelesninger per uke.

Pensum

Litteratur oppgis i fronter ved studiestart.
Artikler, notater

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F)60Karakteren beregnes som et veiet gjennomsnitt av de to delkarakterene, og både semesteroppgaven og eksamenen skal være bestått All printed and written supporting material
Home assessment- -Letter (A - F)40Semesteroppgave All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:60
Kommentar:Karakteren beregnes som et veiet gjennomsnitt av de to delkarakterene, og både semesteroppgaven og eksamenen skal være bestått
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:40
Kommentar:Semesteroppgave
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material