-

SCM410 Utvekslingssemester

SCM410 Utvekslingssemester

Emnekode: 
SCM410
Emnenavn: 
Utvekslingssemester
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Kursnavn på engelsk: 
Utvekslingssemester
Kursnavn på nynorsk: 
Utvekslingssemester
Studiested: 
Foreign institution
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2017 Spring
Eksamenssemester: 
2017 Spring
Anbefalte forkunnskaper

Fullført de 3 første semester av et bachelorstudium. Normalt krav til oppnådd gjennomsnittskarakter er C eller bedre. Det er også et engelskkrav.

Emneinnhold

 Studietilbud ved utenlandsk utdanningsinstitusjon. Innhold, omfang og nivå skal være godkjent av studieleder før utreise.

Forventet læringsutbytte

Kandidaten skal ved fullført kurs:

  • Ha mottatt utdanning relevant for det studiet studenten er tatt opp på.
  • Ha fått internasjonal erfaring og trening i å behandle sitt fagområde på et fremmed språk.