-

SCM401 Nettverk og kontraktsinngåelse med anvendelse i forsyningskjeder

SCM401 Nettverk og kontraktsinngåelse med anvendelse i forsyningskjeder

Emnekode: 
SCM401
Emnenavn: 
Nettverk og kontraktsinngåelse med anvendelse i forsyningskjeder
Studieprogram: 
Bachelor i petroleumslogistikk
Studiested: 
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

LOG505 Innkjøpsledelse og forhandling

Emneinnhold

Emnet fokuserer på praktisk gjennomføring av innkjøpet i en nettverkskontekst. Det omfatter også dannelsen av strategisk forståelse av nettverksstruktur samt fremheve rollen til kontrakt i mer eller mindre utviklede forretningsrelasjoner. Bruk av anbud som grunnlag for kontraktsinngåelse i risikofylte innkjøp vektlegges.

 • Bedriftsnettverk og relasjoner
 • Strategisk outsourcing  og insourcing i globale nettverk
 • Hvordan man setter sammen anskaffelsesteam
 • Hvordan man gjennomfører behovsavklaringer
 • Hvordan man gjennomfører forespørselsprosesser
 • Hvordan man gjennomfører evalueringer, avklaringer og forhandlinger
 • Anbud og forhandling
 • Samhandling mellom selger og innkjøper
 • Lover og regler i forbindelse med anbud og kontrakt
 • Nøkkeltallsmålinger som verktøy i leverandøroppfølging/-utvikling og innkjøpsaktiviteter.
 • Utvikling av lønnsomt innkjøp
 • Bruk av "innkjøps verktøykassen" 
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

 • kjennskap til hvordan innkjøpet er en funksjon som utføres i et globalt bedriftsnettverk
 • ha kunnskap om hvordan man setter opp en behovsverifikasjon
 • ha kunnskap om hvordan man gjennomfører en forespørselsprosess
 • ha kunnskap om evalueringsmåter
 • ha kunnskap om spesifikasjonsformer
 • grunnleggende kunnskap om kontraktsinngåelse
 • ha kunnskap om hvordan prosessen fra et behov oppstår til kontrakt inngås
 • kjenne til hvorfor kontrakter benyttes og hvordan slike lages
 • kunne kontrollere økonomien ved  innkjøpsfunksjonen
 • kunne utføre praktisk innkjøpsledelse av ulike typer innkjøp 
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, bedriftscase, gruppearbeid, studentpresentasjoner

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r)22Ikke påkrevdCaseoppgaver i gruppe Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:2
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Caseoppgaver i gruppe Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell4TimerBokstavkarakter100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat