-

SCM400 Utplassering i bedrift

SCM400 Utplassering i bedrift

Emnekode: 
SCM400
Emnenavn: 
Utplassering i bedrift
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Emnenavn på nynorsk: 
Utplassering i bedrift
Emnenavn på engelsk: 
Utplassering i bedrift
Studiested: 
At employer
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2019 Spring
Eksamenssemester: 
2019 Spring
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian, English
Anbefalte forkunnskaper

Fullført de 3 første semester av et bachelorstudium. Normalt krav til oppnådd gjennomsnittskarakter er C eller bedre.

Emneinnhold

Arbeidstiden skal være tilsvarende normal fulltidsjobb i den aktuelle bedriften. Arbeidstiden skal deles likt mellom arbeid med den konkrete analysen/oppgaven, og typisk arbeid i bedriften. Studentens arbeid skal tilrettelegges slik at man får bredest mulig innsikt i bedriftens/etatens ulike arbeidsoppgaver, med hovedvekt på administrative gjøremål.
Det skrives en kontrakt med arbeidsgiver som sikrer en ansvarlig veileder ved bedriften/etaten og en ansvarlig veileder fra høgskolen.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullfør emne:

  • ha fått generell arbeidserfaring og konkret bransjeerfaring
  • ha fått innblikk i praktiske utfordringer i næringslivet og som kandidaten etter fullførte studier skal være i stand til å løse
  • ha fått praktisk trening i analyse av problemstillinger som er relevante for næringen samt erfaring med å løse slike problemer
Arbeids- og læringsaktiviteter

Veiledning fra ansvarlig veileder hos arbeidsgiver og utpekt veileder ved høgskolen

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Other - please specify in the comments PåkrevdStudenten skal benytte 50 prosent av arbeidstiden til å utføre ordinære arbeidsoppgaver hos arbeidsgiver. Den resterende tiden benyttes til å skrive en utredning utarbeidet i samarbeid med bedriften og veilederen. Utvidet semesterlengde: Studenten skal være hos arbeidsgiver fra semesterstart til 30. juni.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Other - please specify in the comments
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Studenten skal benytte 50 prosent av arbeidstiden til å utføre ordinære arbeidsoppgaver hos arbeidsgiver. Den resterende tiden benyttes til å skrive en utredning utarbeidet i samarbeid med bedriften og veilederen. Utvidet semesterlengde: Studenten skal være hos arbeidsgiver fra semesterstart til 30. juni.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
Home assessmentIndividual 1SemestersLetter (A - F)100Skriftlig utredningsoppgave inkl. presentasjon teller 100 % av karakteren All printed and written supporting material
Vurderinger:
Vurderingsform:Home assessment
Gruppering:Individual
Varighet: 1
Varighetstype:Semesters
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel:100
Kommentar:Skriftlig utredningsoppgave inkl. presentasjon teller 100 % av karakteren
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:All printed and written supporting material