-

SCM400 Utplassering i bedrift

SCM400 Utplassering i bedrift

Emnekode: 
SCM400
Emnenavn: 
Utplassering i bedrift
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Emnenavn på engelsk: 
Utplassering i bedrift
Emnenavn på nynorsk: 
Utplassering i bedrift
Studiested: 
Hos arbeidsgiver
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Eksamenssemester: 
2017 Vår
Språk for eksamen: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Fullført de 3 første semester av et bachelorstudium. Normalt krav til oppnådd gjennomsnittskarakter er C eller bedre.

Emneinnhold

Arbeidstiden skal være tilsvarende normal fulltidsjobb i den aktuelle bedriften. Arbeidstiden skal deles likt mellom arbeid med den konkrete analysen/oppgaven, og typisk arbeid i bedriften. Studentens arbeid skal tilrettelegges slik at man får bredest mulig innsikt i bedriftens/etatens ulike arbeidsoppgaver, med hovedvekt på administrative gjøremål.
Det skrives en kontrakt med arbeidsgiver som sikrer en ansvarlig veileder ved bedriften/etaten og en ansvarlig veileder fra høgskolen.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullfør emne:

  • ha fått generell arbeidserfaring og konkret bransjeerfaring
  • ha fått innblikk i praktiske utfordringer i næringslivet og som kandidaten etter fullførte studier skal være i stand til å løse
  • ha fått praktisk trening i analyse av problemstillinger som er relevante for næringen samt erfaring med å løse slike problemer
Arbeids- og læringsaktiviteter

Veiledning fra ansvarlig veileder hos arbeidsgiver og utpekt veileder ved høgskolen

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet PåkrevdStudenten skal benytte 50 prosent av arbeidstiden til å utføre ordinære arbeidsoppgaver hos arbeidsgiver. Den resterende tiden benyttes til å skrive en utredning utarbeidet i samarbeid med bedriften og veilederen. Utvidet semesterlengde: Studenten skal være hos arbeidsgiver fra semesterstart til 30. juni.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Studenten skal benytte 50 prosent av arbeidstiden til å utføre ordinære arbeidsoppgaver hos arbeidsgiver. Den resterende tiden benyttes til å skrive en utredning utarbeidet i samarbeid med bedriften og veilederen. Utvidet semesterlengde: Studenten skal være hos arbeidsgiver fra semesterstart til 30. juni.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Hjemmeeksamen- -Bokstavkarakter100Skriftlig utredningsoppgave inkl. presentasjon teller 100 % av karakteren Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bokstavkarakter
Andel:100
Kommentar:Skriftlig utredningsoppgave inkl. presentasjon teller 100 % av karakteren
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler