-

SCM305 Anvendt beslutningsanalyse

SCM305 Anvendt beslutningsanalyse

Emnekode: 
SCM305
Emnenavn: 
Anvendt beslutningsanalyse
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Kursnavn på engelsk: 
Applied Management Science
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Eksamenssemester: 
2016 Høst
Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til regneark (Excel) er en fordel.

Emneinnhold

I dette kurset legges det vekt på praktisk problemløsning og hvordan vi kan anvende Excel og annen åpent tilgjengelig programvare til å løse virkelighetsnære problemstillinger innen logistikk og bedriftsøkonomi. Noen eksempler på tema som berøres er analyse og overvåking av en innkjøpsportefølje, analyse av en bedrifts arbeidskapitalutvikling, lønnsomhets- og risikovurdering i forbindelse med valg mellom ulike løsninger og analyse av flaskehalser i driftsprosesser.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • styrke evnen til praktisk og virkelighetsnær problemløsning
  • opparbeide evne til å vurdere datakvalitet
  • anvende regneark og annen programvare til beslutningsstøtt
Arbeids- og læringsaktiviteter

Samlingsbasert med 2 fulle dager på pc-lab hver gang som avsluttes med innlevering av en samlingsrapport. 2 av disse vil bli gradert med bokstavkarakter, øvrige vil være bestått/ikke-bestått.

Pensum

Litteratur oppgis i Fronter ved studiestart.

Anbefalt litteratur: "Practical Management Science" 5th Ed. (Winston & Albright, 2015).

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell -Bokstavkarakter (A - F)10 Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data
HjemmeeksamenIndividuell -Bokstavkarakter (A - F)10 Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data
SkoleeksamenIndividuell5timerBokstavkarakter (A - F)80 Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:10
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:10
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data
Vurderingsform:Skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:80
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data