-

SCM110 Innføring i SCM

SCM110 Innføring i SCM

Emnekode: 
SCM110
Emnenavn: 
Innføring i SCM
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Kursnavn på engelsk: 
Innføring i SCM
Kursnavn på nynorsk: 
Innføring i SCM
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Forkunnskapskrav

Ingen

Emneinnhold

Innholdet vil bestå av forelesninger om noen sentrale temaer innen Supply Chain Management, som blant kommunikasjon og samordning innad i forsyningskjedene, risikostyring av forsyningskjeder, samt miljømessige konsekvenser av ulike måter å organisere forsyningskjeder. 

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ved fullført emne ha:

  • fått kjennskap til sentrale temaer innen Supply Chain Management
  • fått kjennskap til ulike bransjer og hvilke logistikkutfordringer som finnes i disse
  • fått trening i analyse og beskrivelse av ulike logistikkutfordringer
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F) 100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat