-

SCM110 Innføring i SCM

SCM110 Innføring i SCM

Emnekode: 
SCM110
Emnenavn: 
Innføring i SCM
Studieprogram: 
Bachelor i logistikk og SCM
Kursnavn på engelsk: 
Innføring i SCM
Kursnavn på nynorsk: 
Innføring i SCM
Studiested: 
Molde
Kristiansund
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningssemester: 
2020 Autumn
Eksamenssemester: 
2020 Autumn
Undervisningsspråk: 
Norwegian
Språk for eksamen: 
Norwegian
Språk for litteratur: 
Norwegian, English
Forkunnskapskrav

Ingen

Emneinnhold

Innholdet vil bestå av forelesninger om noen sentrale temaer innen Supply Chain Management, som blant kommunikasjon og samordning innad i forsyningskjedene, risikostyring av forsyningskjeder, samt miljømessige konsekvenser av ulike måter å organisere forsyningskjeder. Stoffet tilegnes gjennom forelesninger, lesing av pensum og innlevering av temaoppgaver. Gjennom arbeid med innleveringene får kandidatene trening i gode prinsipper for skriving av fagtekster.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ved fullført emne ha:

  • fått kjennskap til sentrale temaer innen Supply Chain Management
  • fått kjennskap til ulike bransjer og hvilke logistikkutfordringer som finnes i ulike bransjer. 
  • fått trening i analyse og beskrivelse av ulike logistikkutfordringer.
  • fått trening i å lage gode skriftlige fremstillinger
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresenceComment
Assignment(s)22Påkrevd Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Assignment(s)
Antall arbeidskrav:2
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar: Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialSupport material
School assessmentIndividual4hoursLetter (A - F) 100 Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version
Vurderinger:
Vurderingsform:School assessment
Gruppering:Individual
Varighet:4
Varighetstype:hours
Karakterskala:Letter (A - F)
Andel: 100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Only general dictionary in mother tongue/Norwegian/English in paper version