-

SAF210 Organisasjonsteori og offentlig politikk

SAF210 Organisasjonsteori og offentlig politikk

Emnekode: 
SAF210
Emnenavn: 
Organisasjonsteori og offentlig politikk
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Organisasjonsteori og offentlig politikk
Kursnavn på nynorsk: 
Organisasjonsteori og offentlig politikk
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

ADM110 Stats- og kommunalkunnskap og ADM111 Politiske prosesser

Forkunnskapskrav

ADM100 Organisasjonsteori og -psykologi

Emneinnhold

Emnet tar opp følgende tema:

  • ulike organisasjonsteoretiske perspektiv
  • sentrale organisasjonsteoretiske begrep, problemstillinger og tema
  • reformer i offentlig sektor og i grenseflatene mellom offentlig og privat sektor: Bakgrunn, tiltak og erfaringer
Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne:

  • ha en oversikt over hovedperspektiv i organisasjonsteorien, samt sentrale organisasjonsteoretiske begrep, tema og problemstillinger
  • ha innsikt i noen sentrale reformer og tiltak
  • kunne anvende organisasjonsteori til å analysere ulike organisasjonsformer, endringer og utfordringer for offentlig sektor og i grenseflatene mellom offentlig og privat sektor
Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisning to ganger per uke. Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Muntlig fremlegg11PåkrevdPresentasjon: Gruppearbeid der det skal samarbeides om å forberede og holde en kort presentasjon, som del av en forelesning. Vurderes til godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Muntlig fremlegg
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:Presentasjon: Gruppearbeid der det skal samarbeides om å forberede og holde en kort presentasjon, som del av en forelesning. Vurderes til godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell -Bokstavkarakter (A - F)40Individuell oppgave. Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Digital skoleeksamen - InsperaIndividuell5timerBokstavkarakter (A - F)60Kontinueringseksamen i emnet SAF210 består av en 100 % skoleeksamen, der eksamenstiden økes til 6 timer. Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:40
Kommentar:Individuell oppgave.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Vurderingsform:Digital skoleeksamen - Inspera
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:60
Kommentar:Kontinueringseksamen i emnet SAF210 består av en 100 % skoleeksamen, der eksamenstiden økes til 6 timer.
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
EmneVektingsreduksjon
SAF220 Offentlig politikk7,5
ADM100 Organisasjon 17,5
Vektingsreduksjoner:
Emne:SAF220 Offentlig politikk
Vektingsreduksjon:7,5
Emne:ADM100 Organisasjon 1
Vektingsreduksjon:7,5