-

SAF201 Internasjonal politikk

SAF201 Internasjonal politikk

Emnekode: 
SAF201
Emnenavn: 
Internasjonal politikk
Studieprogram: 
Bachelor i politikk, juss og administrasjon
Kursnavn på engelsk: 
Internasjonal politikk
Kursnavn på nynorsk: 
Internasjonal politikk
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Emneinnhold

Emnet tar opp følgende tema:

  • Det internasjonale politiske systemets utvikling og struktur
  • Samarbeidsformer og konfliktlinjer i internasjonal politikk
  • Norsk utenrikspolitikk
  • EU
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne ha kunnskap om grunnleggende trekk ved internasjonal politikk:

  • om relasjoner mellom suverene stater, både i dag og i historisk perspektiv
  • om internasjonalt anarki og organisering av transnasjonalt, internasjonalt og overnasjonalt samarbeid mellom stater
  • om krig og konflikter, men også om fredsskapende organisasjoner
  • om internasjonal politisk økonomi
  • om transnasjonale og globale utfordringer i dag.

2. Aktivt kunne forholde seg til ulike teoretiske perspektiv og tilnærmingsmåter i studier av internasjonal politikk

Arbeids- og læringsaktiviteter

Intensivundervisning: 6 timer per uke + 4 dagssamlinger. Forelesninger, gruppediskusjoner og oppgaveskriving. Undervisningen avsluttes med eksamen omkring 1. mars.

Evaluering

Obligatorisk arbeidskrav. Oppgavebesvarelsen må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

4 timers skriftlig eksamen (digital).

 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) 1 1Ikke påkrevdInnleveringsoppgave som kan leveres individuelt eller av max 3 studenter sammen. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav: 1
Påkrevde arbeidskrav: 1
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:Innleveringsoppgave som kan leveres individuelt eller av max 3 studenter sammen. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Digital skoleeksamen - InsperaIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital skoleeksamen - Inspera
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat