-

SAF200 Komparativ politikk

SAF200 Komparativ politikk

Emnekode: 
SAF200
Emnenavn: 
Komparativ politikk
Studieprogram: 
Årsstudium i statsvitenskap
Kursnavn på engelsk: 
Komparativ politikk
Kursnavn på nynorsk: 
Komparativ politikk
Studiested: 
Molde
Studiepoeng: 
7.5
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Språk for eksamen: 
Norsk
Språk for litteratur: 
Norsk, Engelsk
Anbefalte forkunnskaper

SAF150 Examenphilosoficum, SAF 140 Poitisk teori  og ADM110 Stats- og kommunalkunnskap

Emneinnhold

Emnet tar opp følgende tema:

  • politiske systemers utvikling og struktur
  • politiske kultur, deltagelse och innvirkning
Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha innsikt i teoretiske og empiriske tilnærmingsmåter for komparative studier av politisk atferd
  • ha kunnskap om sentrale kjennetegn og særtrekk ved de politiske systemene i noen land
Arbeids- og læringsaktiviteter

ca 3 timer pr uke + ev. noen dager med intensivundervisning. Forelesningen begynner i mars. Forelesninger, gruppediskusjoner, og seminar 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøteKommentar
Oppgave(r) 22 Ikke påkrevd2 oppgaver (1 muntlig og 1 skriftlig) som kan gjennomføres individuelt eller av max 3 studenter sammen. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Seminar-/samlingsdeltagelse 1-2 1-2Påkrevd1-2 seminar der oppgavene presenteres og diskuteres
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppgave(r)
Antall arbeidskrav: 2
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøte:Ikke påkrevd
Kommentar:2 oppgaver (1 muntlig og 1 skriftlig) som kan gjennomføres individuelt eller av max 3 studenter sammen. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
Obligatorisk arbeidskrav:Seminar-/samlingsdeltagelse
Antall arbeidskrav: 1-2
Påkrevde arbeidskrav: 1-2
Fremmøte:Påkrevd
Kommentar:1-2 seminar der oppgavene presenteres og diskuteres
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerHjelpemidler
Digital skoleeksamen - InsperaIndividuell4timerBokstavkarakter (A - F)100 Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Digital skoleeksamen - Inspera
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:timer
Karakterskala:Bokstavkarakter (A - F)
Andel:100
Kommentar:
Hjelpemidler:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat